Βιβλία

Βαλκανικές Μαθηματικές Ολυμπιάδες 1984 - 2001
Τα Προβλήματα - Οι λύσεις τους - Ιστορικά Σημειώματα
Π. Βλάμος 2002
Διαλέξεις
77 (Τόμος 2)
ΕΜΕ 1977
Διαλέξεις
78
ΕΜΕ 1978
Διαλέξεις
77 (Τόμος 1)
ΕΜΕ 1977
Διεθνεις Μαθηματικές Ολυμπιάδες
Α. Φελλούρης 1971
Ε.Μ.Ε.
Τα πρώτα εβδομήντα χρόνια 1918-1988
Γεώργιος Ωραιόπουλος 1988
Εκπαίδευση & Επιστήμη (Τόμος 1)
Μελέτες - Προβληματισμοί - Ιδέες - Προτάσεις
ΕΜΕ 1980
Εκπαίδευση & Επιστήμη (Τόμος 2)
Μελέτες - Προβληματισμοί - Ιδέες - Προτάσεις
ΕΜΕ 1980
Εκπαίδευση & Επιστήμη (Τόμος 3)
Μελέτες - Προβληματισμοί - Ιδέες - Προτάσεις
ΕΜΕ 1980
Ελληνική Μαθηματική Βιβλιογραφία (1500 - 1900)
Συνοπτική Ιστορία του Ελληνικού Μαθηματικού Βιβλίου
Ανδρέας Ι. Πούλος 1988
Ήρωνος Αλεξανδρέως
Ονόματα Γεωμετρικών Όρων - Γεωμετρικά
Χρήστος Κ. Κηπουρός 1995
Ήρωνος Αλεξανδρέως
Μετρικά - Δίοπτρα
Χρήστος Κ. Κηπουρός 2000
Ήρωνος Αλεξανδρέως
Στερεομετρικά
Χρήστος Κ. Κηπουρός 2004
ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ
Ε. Ράππος 2000
Ιστορία των Μαθηματικών
Οι αιώνες XVI και XVII
G. Loria 1972
Ιστορία των Μαθηματικών
Αρχαιότης - Μεσαίων - Αναγέννησις
G. Loria 1972
Ιστορία των Μαθηματικών
Οι Αιώνες XVIII ΚΑΙ XIX
GINO LORIA 1972
Ιστορία των Μαθηματικών
Οι Αιώνες XVIII ΚΑΙ XIX
GINO LORIA 1972
Στοιχειώδης Γραμμική Άλγεβρα
J. R. MUNKRES
ΕΜΕ 1985
Τα μαθηματικά στις εισαγωγικές εξετάσεις των Α.Ε.Ι.
Τα θέματα δεκατεσσάρων ετών (με τις λύσεις τους) 1976 - 1989
ΕΜΕ 1990