Διαλέξεις

78
Στοιχεία Βιβλίου
Τόμος 1
Συγγραφέας ΕΜΕ
Εκδοτικός οίκος ΕΜΕ
Εκδότης ΕΜΕ
Έτος έκδοσης 1978
Πνευ. Δικαιώματα ΕΜΕ
Ιδιοκτήτης ΕΜΕ
ISBN -
Κεφάλαιο 00
Εξώφυλλο
Κεφάλαιο 01
Περιεχόμενα
Κεφάλαιο 02
Χαρακτηρισμοί κατανομών και εφαρμογές τούτων στους ελέγχους προσαρμοστικότητας
Κεφάλαιο 03
Μια σύντομη επισκόπηση της μελέτης των τριγωνομετρικών σειρών
Κεφάλαιο 04
Θεωρία και εφαρμογές των ευρετικών αλγορίθμων
Κεφάλαιο 05
Περιοδικές λύσεις εξισώσεων με καθυστέρηση
Κεφάλαιο 06
Ολοκληρωτικές παραστάσεις σε μη συμπαγή σύνολα σφιχτών μέτρων
Κεφάλαιο 07
Εντοπισμός ριζών αναλυτικών συναρτήσεων
Κεφάλαιο 08
Συνδεσμικά σημεία
Κεφάλαιο 09
Παραστάσεις και κατασκευή αβελιανών ομάδων
Κεφάλαιο 10
Γραφήματα με μέτρο
Κεφάλαιο 11
Μερικές ισομορφικές εμφυτεύσεις του 1α και του Ζα σε χώρους Banach
Κεφάλαιο 12
Υπεργινόμενα και μερικές εφαρμογές
Κεφάλαιο 13
Ισομορφικές εμφυτεύσεις του 1(Γ) στο χώρο C(Ω)
Κεφάλαιο 14
Τέλεια μέτρα σε τοπολογικούς χώρους
Κεφάλαιο 15
Γενικευμένη θεωρία αναδρομικότητας και θεωρήματα επιλογής