Εκπαίδευση & Επιστήμη (Τόμος 1)

Μελέτες - Προβληματισμοί - Ιδέες - Προτάσεις
Στοιχεία Βιβλίου
Τόμος 1
Συγγραφέας ΕΜΕ
Εκδοτικός οίκος EME
Εκδότης ΕΜΕ
Έτος έκδοσης 1980
Πνευ. Δικαιώματα ΕΜΕ
Ιδιοκτήτης ΕΜΕ
ISBN -
Κεφάλαιο 00
Εξώφυλλο
Κεφάλαιο 01
Εισαγωγικά
Κεφάλαιο 02
Συνέντευξη στην εφημερίδα <Θεσσαλονίκη> για την εβδομάδα Μαθηματικής Παιδείας
Κεφάλαιο 03
Οι σύγχρονες τάσεις της διδακτικής στον τόπο μας, στις δυτικές και ανατολικές χώρες
Κεφάλαιο 04
Η <αρχιτεκτονική των μαθηματικών> και η επίδραση της στη διδασκαλία τους
Κεφάλαιο 05
Τι είναι παιδαγωγική των μαθηματικών
Κεφάλαιο 06
Η ψυχολογία της μάθησης των μαθηματικών
Κεφάλαιο 07
Η μαθηματική σκέψη
Κεφάλαιο 08
Η εξέλιξη της έννοιας της ποσότητας στα μαθηματικά
Κεφάλαιο 09
Παιδεία και εξετάσεις
Κεφάλαιο 10
Υπολογιστής και εκπαίδευση
Κεφάλαιο 11
Ερωτήματα για μελέτη και έρευνα