Ιστορία των Μαθηματικών

Αρχαιότης - Μεσαίων - Αναγέννησις
Στοιχεία Βιβλίου
Τόμος 1 - Πρώτος
Συγγραφέας G. Loria
Εκδοτικός οίκος EME
Εκδότης EME
Έτος έκδοσης 1972
Πνευ. Δικαιώματα EME
Ιδιοκτήτης EME
ISBN -
Κεφάλαιο
Εξώφυλλο
Κεφάλαιο
Περιεχόμενα
Κεφάλαιο 1
Οι αρχαίοι μεσογειακοί πολιτισμοί
Κεφάλαιο 2
Τα ελληνικά μαθηματικά εν συμβιώσει με την φιλοσοφίαν
Κεφάλαιο 3
Οί νομοθέται της γεωμετρίας
Κεφάλαιο 4
Φθινόπωρον της Ελληνικής Γεωμετρίας
Κεφάλαιο 5
Το μαθηματικόν έργον των ελλήνων αστρονόμων και γεωδαιτων
Κεφάλαιο 6
Ή τέχνη του αριθμητικού λογισμού και ή επιστήμη του αριθμού εις τους Έλληνας
Κεφάλαιο 7
Σύγκλητος και ρωμαϊκός λαός
Κεφάλαιο 8
Τα μαθηματικά εις την Ευρώπην κατά τους σκοτεινούς χρόνους
Κεφάλαιο 9
Το Κινέζικον αίνιγμα
Κεφάλαιο 10
Εις τους πρόποδας των Ιμαλαίων.
Κεφάλαιο 11
Το άραβικόν θαύμα
Κεφάλαιο 12
Ή άναγέννησις εις την Ίταλίαν: Leonardo Fibonacci
Κεφάλαιο 13
Η αναγέννησις πέραν των "Αλπεων
Κεφάλαιο 14
Η Γεωμετρία εις βοήθειαν της Ζωγραφικής
Κεφάλαιο 15
Πρώται εκδηλώσεις της συγκεκομμένης άλγεβρας
Κεφάλαιο 16