Τα μαθηματικά στις εισαγωγικές εξετάσεις των Α.Ε.Ι.

Τα θέματα δεκατεσσάρων ετών (με τις λύσεις τους) 1976 - 1989
Στοιχεία Βιβλίου
Τόμος 1
Συγγραφέας ΕΜΕ
Εκδοτικός οίκος ΕΜΕ
Εκδότης ΕΜΕ
Έτος έκδοσης 1990
Πνευ. Δικαιώματα ΕΜΕ
Ιδιοκτήτης ΕΜΕ
ISBN -
Κεφάλαιο 00
Εισαγωγικά
Κεφάλαιο 01
1976
Κεφάλαιο 02
1977
Κεφάλαιο 03
1978
Κεφάλαιο 04
1979
Κεφάλαιο 05
1980
Κεφάλαιο 06
1981
Κεφάλαιο 07
1982
Κεφάλαιο 08
1983
Κεφάλαιο 09
1984
Κεφάλαιο 10
1985
Κεφάλαιο 11
1986
Κεφάλαιο 12
1987
Κεφάλαιο 13
1988
Κεφάλαιο 14
1989