Εκπαίδευση & Επιστήμη (Τόμος 3)

Μελέτες - Προβληματισμοί - Ιδέες - Προτάσεις
Στοιχεία Βιβλίου
Τόμος 3
Συγγραφέας ΕΜΕ
Εκδοτικός οίκος ΕΜΕ
Εκδότης ΕΜΕ
Έτος έκδοσης 1980
Πνευ. Δικαιώματα ΕΜΕ
Ιδιοκτήτης ΕΜΕ
ISBN -
Κεφάλαιο 00
Εξώφυλλο
Κεφάλαιο 01
Εισαγωγικά
Κεφάλαιο 02
Παιδεία και κοινωνικό περιβάλλον
Κεφάλαιο 03
Η διαδικασία μάθησης στη λύση των σύνθετων αριθμητικών προβλημάτων
Κεφάλαιο 04
Ένα πρόβλημα διδακτικής των μαθηματικών
Κεφάλαιο 05
Η μορφωτική αξία των μαθηματικών στη μέση εκπαίδευση
Κεφάλαιο 06
Οι αντικειμενικές μέθοδοι αξιολογήσεως της επιδόσεως των μαθητών : Μια κριτική θεώρηση
Κεφάλαιο 07
Η νέα κοινωνιολογία της εκπαίδευσης και το σχολικό πρόγραμμα
Κεφάλαιο 08
Ελεύθερα μαθήματα (Σκέψεις για ένα νέου τύπου σχολείο)
Κεφάλαιο 09
Μερικές μελέτες πάνω στη μελέτη <Ελεύθερα Μαθήματα>
Κεφάλαιο 10
Ερωτήματα για μελέτη και έρευνα