Διαλέξεις

77 (Τόμος 2)
Στοιχεία Βιβλίου
Τόμος 2
Συγγραφέας ΕΜΕ
Εκδοτικός οίκος ΕΜΕ
Εκδότης ΕΜΕ
Έτος έκδοσης 1977
Πνευ. Δικαιώματα ΕΜΕ
Ιδιοκτήτης ΕΜΕ
ISBN -
Κεφάλαιο 00
Εξώφυλλο
Κεφάλαιο 01
Περιεχόμενα
Κεφάλαιο 02
Πυρηνικότητα και γεωμετρία
Κεφάλαιο 03
Περίληψη από την Διάλεξη στην Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία από τον Haskell P. Rosenthal
Κεφάλαιο 04
Σχετικά με ένα θεώρημα του τύπου του Van Der Waerden του B.Gyires
Κεφάλαιο 05
Τοπολογική δυναμική και η ασύμπτωτη συμπεριφορά λύσεων ενελικτικών εξισώσεων
Κεφάλαιο 06
Μια σύντομος ανασκόπηση των χώρων του Riesz
Κεφάλαιο 07
Μερικές πρόσφατες εφαρμογές των υπερφίλτρων
Κεφάλαιο 08
Στοιχεία θεωρίας αλγεβρών του Lie
Κεφάλαιο 09
Η επιστροφή στην κατασκευαστική άλγεβρα μέσω των αναδρομικών συναρτήσεων
Κεφάλαιο 10
Εισαγωγή στη θεωρία μοντέλων, αξιωματική συνολοθεωρία και μέθοδος Forcing (Επιβολής) του Cohen