Βαλκανικές Μαθηματικές Ολυμπιάδες 1984 - 2001

Τα Προβλήματα - Οι λύσεις τους - Ιστορικά Σημειώματα
Στοιχεία Βιβλίου
Τόμος 1
Συγγραφέας Π. Βλάμος
Εκδοτικός οίκος EME
Εκδότης EME
Έτος έκδοσης 2002
Πνευ. Δικαιώματα EME
Ιδιοκτήτης EME
ISBN 960-7341-24-4
Κεφάλαιο 00
Εξώφυλλο
Κεφάλαιο 00
Περιεχόμενα
Κεφάλαιο 01
Οι Βαλκανικές Μαθηματικές Ολυμπιάδες
Κεφάλαιο 02
1η Βαλκανική Μαθηματική Ολυμπιάδα, 1984
Κεφάλαιο 03
2η Βαλκανική Μαθηματική Ολυμπιάδα, 1985
Κεφάλαιο 04
3η Βαλκανική Μαθηματική Ολυμπιάδα, 1986
Κεφάλαιο 05
4η Βαλκανική Μαθηματική Ολυμπιάδα, 1987
Κεφάλαιο 06
5η Βαλκανική Μαθηματική Ολυμπιάδα, 1988
Κεφάλαιο 07
6η Βαλκανική Μαθηματική Ολυμπιάδα, 1989
Κεφάλαιο 08
7η Βαλκανική Μαθηματική Ολυμπιάδα, 1990
Κεφάλαιο 09
8η Βαλκανική Μαθηματική Ολυμπιάδα, 1991
Κεφάλαιο 10
9η Βαλκανική Μαθηματική Ολυμπιάδα, 1992
Κεφάλαιο 11
10η Βαλκανική Μαθηματική Ολυμπιάδα, 1993
Κεφάλαιο 12
11η Βαλκανική Μαθηματική Ολυμπιάδα, 1994
Κεφάλαιο 13
12η Βαλκανική Μαθηματική Ολυμπιάδα, 1995
Κεφάλαιο 14
13η Βαλκανική Μαθηματική Ολυμπιάδα, 1996
Κεφάλαιο 15
14η Βαλκανική Μαθηματική Ολυμπιάδα, 1997
Κεφάλαιο 16
15η Βαλκανική Μαθηματική Ολυμπιάδα, 1998
Κεφάλαιο 17
16η Βαλκανική Μαθηματική Ολυμπιάδα, 1999
Κεφάλαιο 18
17η Βαλκανική Μαθηματική Ολυμπιάδα, 2000
Κεφάλαιο 19
18η Βαλκανική Μαθηματική Ολυμπιάδα, 2001
Κεφάλαιο 20
Οι Βαλκανικές Μαθηματικές Ολυμπιάδες Νέων
Κεφάλαιο 21
1η Βαλκανική Μαθηματική Ολυμπιάδα Νέων 1997
Κεφάλαιο 22
2η Βαλκανική Μαθηματική Ολυμπιάδα Νέων 1998
Κεφάλαιο 23
3η Βαλκανική Μαθηματική Ολυμπιάδα Νέων 1999
Κεφάλαιο 24
4η Βαλκανική Μαθηματική Ολυμπιάδα Νέων 2000
Κεφάλαιο 25
5η Βαλκανική Μαθηματική Ολυμπιάδα Νέων 2001