Στοιχειώδης Γραμμική Άλγεβρα

J. R. MUNKRES
Στοιχεία Βιβλίου
Τόμος 1
Συγγραφέας ΕΜΕ
Εκδοτικός οίκος ΕΜΕ
Εκδότης ΕΜΕ
Έτος έκδοσης 1985
Πνευ. Δικαιώματα ΕΜΕ
Ιδιοκτήτης ΕΜΕ
ISBN -
Κεφάλαιο 00
Εξώφυλλο
Κεφάλαιο 01
Εισαγωγικά
Κεφάλαιο 02
Διανυσματικοί χώροι
Κεφάλαιο 03
Διανυσματικοί υπόχωροι
Κεφάλαιο 04
Ένα βασικό θεώρημα
Κεφάλαιο 05
Γραμμική ανεξαρτησία, βάση και διάσταση
Κεφάλαιο 06
Στοιχειώδεις μετασχηματισμοί γραμμών
Κεφάλαιο 07
Ομογενή γραμμικά συστήματα
Κεφάλαιο 08
Γραμμικά συστήματα
Κεφάλαιο 09
Ορίζουσες
Κεφάλαιο 10
Χώροι συναρτήσεων
Κεφάλαιο 11
Παρατηρήσεις - Απαντήσεις - Ευρετήριο