Εκπαίδευση & Επιστήμη (Τόμος 2)

Μελέτες - Προβληματισμοί - Ιδέες - Προτάσεις
Στοιχεία Βιβλίου
Τόμος 2
Συγγραφέας ΕΜΕ
Εκδοτικός οίκος ΕΜΕ
Εκδότης ΕΜΕ
Έτος έκδοσης 1980
Πνευ. Δικαιώματα ΕΜΕ
Ιδιοκτήτης ΕΜΕ
ISBN -
Κεφάλαιο 00
Εξώφυλλο
Κεφάλαιο 01
Εισαγωγικά
Κεφάλαιο 02
Νίκος Σωτηράκης, ο μαθηματικός και ο δάσκαλος
Κεφάλαιο 03
Σωτηράκης ο Χίος - Η ζωή και το έργο του
Κεφάλαιο 04
Ο ανθρωπισμός στη διδασκαλία των μαθηματικών και η μεταρύθμιση στη μαθηματική εκπαίδευση
Κεφάλαιο 05
Διαλεκτική και παιδεία - Διαλεκτική και ιστορία των μαθηματικών
Κεφάλαιο 06
Η αξιωματική του Hilbert και η μέση παιδεία
Κεφάλαιο 07
Μαθηματική παιδεία και φορμαλισμός
Κεφάλαιο 08
Σχετικά με τη διδασκαλία των μοντέρνων μαθηματικών
Κεφάλαιο 09
Ένα λεπτό επίτευγμα : Η ισοτιμία
Κεφάλαιο 10
Η ατομική εργασία του μαθητή στο σπίτι για να ανταποκριθεί στις σχολικές του υποχρεώσεις
Κεφάλαιο 11
Πειραματική διδασκαλία των συστημάτων αρίθμησης (Α Γυμνασίου)
Κεφάλαιο 12
Η εικονογράφηση στα διδακτικά βιβλία μαθηματικών
Κεφάλαιο 13
Έρευνα για την εν γένει λειτουργία των σχολείων και ειδικότερα των Γενικών Λυκείων Μ.Ε.
Κεφάλαιο 14
Ερωτήματα για μελέτη και έρευνα