Ευκλείδης Γ: Τεύχος 29

Στοιχεία Τεύχους
Περιοδικό Ευκλείδης Γ
Αρ. Τεύχους 29
Περίοδος Απρίλιος 1991
Έτος Έκδοσης -
Σχολικό Έτος -
ISSN -
Ιδιοκτήτης -
Γλώσσα -
Λοιπά Άρθρα
Προγράμματα Μαθηματικών στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση: Τι Πρέπει να Διδαχθεί και Γιατί.
Στο άρθρο αυτό η Διδακτική των Μαθηματικών (Δ. τ. Μ.) νοείται ως η συνισταμένη τριών κατευθύνσεων με αντίστοιχα αντικείμενα: τη γενική συγκρότηση του εκπαιδευτικού, το "τι θα διδαχθεί και γιατί", και το "πως θα διδαχθεί". Γίνονται συγκεκριμένες προτάσεις για την υλοποίηση των αξόνων της μαθηματικής εκπαίδευσης με παράλληλη υπηρέτηση των ειδικών επιδιώξεων.
Το Περιεχόμενο της Εκπαίδευσης των Διδασκόντων τα Σχολικά Μαθηματικά
Στην εισήγηση αυτή επιχειρείται ένα διάγραμμα των προϋποθέσεων που ενδέχεται να οδηγήσουν σε μια επιστημονική, παιδαγωγική και επαγγελματική επάρκεια των διδασκόντων τα σχολικά μαθηματικά.
Νέες Τεχνολογίες, Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας: Ένα Νέο Μαθησιακό Περιβάλλον.
Η εισήγηση αυτή έχει στόχο να αναδείξει τα στοιχεία εκείνα του σύγχρονου και εν εξελίξει μαθησιακού περιβάλλοντος, που χαρακτηρίζονται από τη γενικευμένη χρήση των Νέων Τεχνολογιών (ΝΤ) και των Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας (ΜΜΕ).
Προγραμματισμός και Διδασκαλία των Μαθηματικών στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
Το σημείωμα αυτό αναφέρεται στα πλεονεκτήματα της διδασκαλίας του Προγραμματισμού Η/Υ ως μέσου για την κατανόηση των λογικομαθηματικών εννοιών στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.
Η Χρήση των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών στο Δημοτικό Σχολείο.
Το σημείωμα αυτό αναφέρεται στην ιδέα δημιουργίας τμήματος Η/Υ στο 8ο Δ. Σ. Ηλιούπολης το έτος 1986.
Κονστρουκτιβισμός: Από το Μαθησιακό στο Παιδαγωγικό Μοντέλο.
Στο άρθρο αυτό παρουσιάζονται και αναλύονται οι βασικές αρχές του Κονστρουκτιβισμού που οδηγούν σε ένα κατασκευαστικό μοντέλο της μάθησης των επιστημών το οποίο μπορεί να χρησιμεύσει στη βελτίωση της εκμάθησης των επιστημονικών εννοιών αλλά και ως εργαλείο για τη διδασκαλία ορισμένων επιστημονικών εννοιών.
Σταθερές, Λαθεμένες Στρατηγικές Λύσης που Ακολουθούν τα παιδιά σε Ασκήσεις Διάταξης Δεκαδικών Αριθμών.
Η εργασία αυτή αναφέρεται σε ένα μέρος μιας ερευνητικής δουλειάς που διεξήχθη το Δεκέμβριο του 1989 σε Δημοτικά Σχολεία της Θεσσαλονίκης, με στόχο να διαπιστωθεί η ικανότητα συγκράτησης και μεταφοράς γνώσεων και να εντοπιστούν οι δυσκολίες και τα λάθη των παιδιών σε ασκήσεις και προβλήματα που είχαν διδαχθεί τις προηγούμενες χρονιές.
Πόσο Ξέρουν οι Μαθητές της Έκτης Δημοτικού τη Γλώσσα των Μαθηματικών. (Ερευνητική Προσέγγιση).
Στο άρθρο αυτό παρουσιάζεται μια έρευνα για το κατά πόσο γνωρίζουν οι μαθητές της ΣΤ'Δημοτικού τη γλώσσα των Μαθηματικών. Κεντρική υπόθεση που έμελλε να επαληθευθεί ήταν οτι οι μαθητές υποφέρουν από ένα είδος "μαθηματικού αναλφαβητισμού"που υποθηκεύει την επίδοσή τους στα μαθηματικά στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.
Απόδειξη: Επιστημολογική και Διδακτική Προσέγγιση (Περίληψη Εισήγησης)
Στο κείμενο αυτό γίνεται αναφορά στο σημαίνοντα ρόλο της απόδειξης στην επιστήμη των μαθηματικών από επιστημολογική πλευρά αλλά και στην εξίσου κεντρική θέση της στη διδασκαλία των μαθηματικών. Επιπλέον αναπτύσσεται η έννοια του διδακτικού μετασχηματισμού δηλαδή της μεταποίησης που υφίσταται μια απόδειξη προκειμένου να γίνει αντιληπτή από τους μαθητές.
Σημαίνον και Σημαινόμενο στα Σχολικά Μαθηματικά
Η εργασία αυτή αναφέρεται κυρίως στη σχέση "σημαίνοντος-σημαινομένου"στους αριθμούς και όχι γενικά σε μαθηματικές έννοιες και θίγει τη δυνατότητα μιας ευρύτερης συσχέτισης γλωσσολογικών φαινομένων και διδασκαλίας των Μαθηματικών. Αποδεικνύεται οτι πολλά από τα λάθη που συναντάμε στους μαθητές οφείλονται στη σύγχυση της γραφής και της έννοιας ενός αριθμού και εξ αυτού τη μη διάκριση "σημαίνοντος-σημαινομένου"και καταλήγει σε ορισμένες επισημάνσεις-παρατηρήσεις για την βελτίωση των αποτελεσμάτων της διδασκαλίας των Μαθηματικών.
Προσπάθεια Ερμηνείας Λαθών στον Αλγεβρικό Λογισμό
Στην εργασία αυτή παρουσιάζονται κάποια λάθη που κάνουν οι μαθητές του Γυμνασίου στον αλγεβρικό λογισμό και γίνεται προσπάθεια ερμηνείας τους.