Απόδειξη: Επιστημολογική και Διδακτική Προσέγγιση (Περίληψη Εισήγησης)

Από το τεύχος 29 του περιοδικού Ευκλείδης Γ
Στο κείμενο αυτό γίνεται αναφορά στο σημαίνοντα ρόλο της απόδειξης στην επιστήμη των μαθηματικών από επιστημολογική πλευρά αλλά και στην εξίσου κεντρική θέση της στη διδασκαλία των μαθηματικών. Επιπλέον αναπτύσσεται η έννοια του διδακτικού μετασχηματισμού δηλαδή της μεταποίησης που υφίσταται μια απόδειξη προκειμένου να γίνει αντιληπτή από τους μαθητές.
Στοιχεία Άρθρου
Περιοδικό Ευκλείδης Γ
Αρ. Τεύχους Τεύχος 29
Περίοδος Απρίλιος 1991
Συγγραφέας M. Fort
Αρ. Αρθρου 9
Σελίδες 92-94
Γλώσσα Ελληνική
Λέξεις Κλειδιά -

Σελ. 1

Σελ. 2

Σελ. 3