Σημαίνον και Σημαινόμενο στα Σχολικά Μαθηματικά

Από το τεύχος 29 του περιοδικού Ευκλείδης Γ
Η εργασία αυτή αναφέρεται κυρίως στη σχέση "σημαίνοντος-σημαινομένου"στους αριθμούς και όχι γενικά σε μαθηματικές έννοιες και θίγει τη δυνατότητα μιας ευρύτερης συσχέτισης γλωσσολογικών φαινομένων και διδασκαλίας των Μαθηματικών. Αποδεικνύεται οτι πολλά από τα λάθη που συναντάμε στους μαθητές οφείλονται στη σύγχυση της γραφής και της έννοιας ενός αριθμού και εξ αυτού τη μη διάκριση "σημαίνοντος-σημαινομένου"και καταλήγει σε ορισμένες επισημάνσεις-παρατηρήσεις για την βελτίωση των αποτελεσμάτων της διδασκαλίας των Μαθηματικών.
Στοιχεία Άρθρου
Περιοδικό Ευκλείδης Γ
Αρ. Τεύχους Τεύχος 29
Περίοδος Απρίλιος 1991
Συγγραφέας -
Αρ. Αρθρου 10
Σελίδες 95-101
Γλώσσα Ελληνική
Λέξεις Κλειδιά -

Σελ. 1

Σελ. 2

Σελ. 3


Σελ. 4

Σελ. 5

Σελ. 6

Σελ. 7