Προσπάθεια Ερμηνείας Λαθών στον Αλγεβρικό Λογισμό

Από το τεύχος 29 του περιοδικού Ευκλείδης Γ
Στην εργασία αυτή παρουσιάζονται κάποια λάθη που κάνουν οι μαθητές του Γυμνασίου στον αλγεβρικό λογισμό και γίνεται προσπάθεια ερμηνείας τους.
Στοιχεία Άρθρου
Περιοδικό Ευκλείδης Γ
Αρ. Τεύχους Τεύχος 29
Περίοδος Απρίλιος 1991
Συγγραφέας Γ. Σιγάλας
Αρ. Αρθρου 11
Σελίδες 102-111
Γλώσσα Ελληνική
Λέξεις Κλειδιά -

Σελ. 1

Σελ. 2

Σελ. 3


Σελ. 4

Σελ. 5

Σελ. 6

Σελ. 7

Σελ. 8

Σελ. 9

Σελ. 10

Σελ. 11