Κεφάλαιο 23: 3η Βαλκανική Μαθηματική Ολυμπιάδα Νέων 1999

Από το βιβλίο Βαλκανικές Μαθηματικές Ολυμπιάδες 1984 - 2001 - Τα Προβλήματα - Οι λύσεις τους - Ιστορικά Σημειώματα
Στοιχεία Κεφαλαίου
Βιβλίο Βαλκανικές Μαθηματικές Ολυμπιάδες 1984 - 2001
Τα Προβλήματα - Οι λύσεις τους - Ιστορικά Σημειώματα
Αρ. Κεφαλαίου 23
Ενότητα 1
3η Βαλκανική Μαθηματική Ολυμπιάδα Νέων 1999