Κεφάλαιο 19: 18η Βαλκανική Μαθηματική Ολυμπιάδα, 2001

Από το βιβλίο Βαλκανικές Μαθηματικές Ολυμπιάδες 1984 - 2001 - Τα Προβλήματα - Οι λύσεις τους - Ιστορικά Σημειώματα
Στοιχεία Κεφαλαίου
Βιβλίο Βαλκανικές Μαθηματικές Ολυμπιάδες 1984 - 2001
Τα Προβλήματα - Οι λύσεις τους - Ιστορικά Σημειώματα
Αρ. Κεφαλαίου 19
Ενότητα 1
18η Βαλκανική Μαθηματική Ολυμπιάδα, 2001