Κεφάλαιο 09: 8η Βαλκανική Μαθηματική Ολυμπιάδα, 1991

Από το βιβλίο Βαλκανικές Μαθηματικές Ολυμπιάδες 1984 - 2001 - Τα Προβλήματα - Οι λύσεις τους - Ιστορικά Σημειώματα
Στοιχεία Κεφαλαίου
Βιβλίο Βαλκανικές Μαθηματικές Ολυμπιάδες 1984 - 2001
Τα Προβλήματα - Οι λύσεις τους - Ιστορικά Σημειώματα
Αρ. Κεφαλαίου 09
Ενότητα 1
8η Βαλκανική Μαθηματική Ολυμπιάδα, 1991