Κεφάλαιο 06: 5η Βαλκανική Μαθηματική Ολυμπιάδα, 1988

Από το βιβλίο Βαλκανικές Μαθηματικές Ολυμπιάδες 1984 - 2001 - Τα Προβλήματα - Οι λύσεις τους - Ιστορικά Σημειώματα
Στοιχεία Κεφαλαίου
Βιβλίο Βαλκανικές Μαθηματικές Ολυμπιάδες 1984 - 2001
Τα Προβλήματα - Οι λύσεις τους - Ιστορικά Σημειώματα
Αρ. Κεφαλαίου 06
Ενότητα 1
5η Βαλκανική Μαθηματική Ολυμπιάδα, 1988