Χρονικά 4ου Πανελλήνιου Μαθηματικού Συνεδρίου

Χρονικά 4ου Πανελλήνιου Μαθηματικού Συνεδρίου
Στοιχεία Συνεδρίου
Εκδοτικός οίκος ΕΜΕ
Εκδότης ΕΜΕ
Έτος έκδοσης 1971
Πνευ. Δικαιώματα ΕΜΕ
Ιδιοκτήτης ΕΜΕ
Ημερομηνία Έναρξης 23-05-1971
Ημερομηνία Λήξης 27-05-1971
Τόπος Διεξαγωγής Πάτρα
Εξώφυλλο
Εξώφυλλο
Ξένοι σύνεδροι
Ξένοι σύνεδροι
Έλληνες Σύνεδροι
Έλληνες Σύνεδροι
4ο Πανελλήνιο Μαθηματικό Συνέδριο
4ο Πανελλήνιο Μαθηματικό Συνέδριο
Εναρκτήρια συνεδρίαση Κυριακή 23 Μαΐου 1971 ώρα 17.30
Εναρκτήρια συνεδρίαση Κυριακή 23 Μαΐου 1971 ώρα 17.30
Εισήγηση 1
Two simply connected orbit spaces
Εισήγηση 2
Differential Geometry on even-Dimensional Spheres
Εισήγηση 3
Προσεγγιστική λύση υδρογονικού συστήματος εντός ηλεκτρικού πεδίου
Εισήγηση 4
Valuation theory and spectral norm on non - archimedean function algebras
Εισήγηση 5
Involutions and fredholm maps
Εισήγηση 6
Linearisation and stable manifolds
Εισήγηση 7
Minimum variance unbiased estimation for a truncated poisson process
Εισήγηση 8
On the relationship between a nonlinear system and its nonlinear perturbation
Εισήγηση 9
A scientific statement
Εισήγηση 10
S - Manifolds
Εισήγηση 11
An application of the geomeetry of Veblen - V.Neumann to quantum physics
Εισήγηση 12
Sur l\' analyse semi-reelle
Εισήγηση 13
Συμβολή εις την μελέτην των περιττών τέλειων αριθμ.ων
Εισήγηση 14
Εύρεσις της ν-οστής ρίζης θετικού αριθμού
Εισήγηση 15
Singularities and deformations of closed space curves
Εισήγηση 16
The normal singularities of a submanifold
Εισήγηση 17
On the differentiable pinching problem
Εισήγηση 18
Existence and uniqueness for delay - differential equations of Caratheodory type
Εισήγηση 19
Hyperanneaux functions multivoques
Εισήγηση 20
On Riemannian manifolds admitting certain conformal transforamtion group
Εισήγηση 21
Study of a special M/M/1 queue
Εισήγηση 22
Ανισώσεις μετ\' απολύτων τιμών των συναρτησιακών εκφράσεων των κωνικών τομών. Απεικονίσεις
Εισήγηση 23
Regularity theorems in the theory of transformation groups
Εισήγηση 24
On the groups K^p(M,IR), CK^q(M,IR) of a Riemannian manifold
Εισήγηση 25
On extremal positive homomorphisms on tensor product algebras
Εισήγηση 26
Recent advances in the theory of permutation groups
Εισήγηση 27
On topological algebra sheaves
Εισήγηση 28
Sur la reduction des equations differentielles lineaires de troisieme classe
Εισήγηση 29
Ηλεκτρονικοί υπολογισταί εις την εκπαίδευσιν
Εισήγηση 30
Το σύγχρονον Πανεπιστήμιον
Εισήγηση 31
Συμβολή των Ελλήνων μαθηματικών εις την προετοιμασίαν της επαναστάσεως του 1821
Εισήγηση 32
Η μορφωτική αξία της διδασκαλίας της αστρονομίας εις την μέσην εκπαίδευσιν
Εισήγηση 33
Mathematics learning at the Concord Middle School
Εισήγηση 34
Η διδασκαλία της Στατιστικής εις τα γυμνάσια
Εισήγηση 35
Αξιωματικαί μέθοδοι εις την φυσικήν εν αξιωματικόν σύστημα της τοπολογίας του χώρου - χρόνου
Εισήγηση 36
Μαθηματικά μοντέλα στη γλωσσολογία. Το συντακτικό μοντέλο Chomsky
Εισήγηση 37
Συμβολή των λεγόμενων μοντέρνων μαθηματικών εις την πραγματοποίησιν του σκοπού της διδασκαλίας του μαθήματος των μαθηματικών εις τα σχολεία Μέσης Παιδείας
Εισήγηση 38
Θεμελιώδεις αστρικαί οικογένειαι
Εισήγηση 39
Σύγχρονοι εφαρμογαί των μαθηματικών
Εισήγηση 40
Πίναξ περιεχομένων