Παραρτήματα - Ιωάννινα

Ταυτότητα Παραρτήματος Ιωαννίνων


Διεύθυνση :
ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
45110 ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Τηλέφωνο : 2651098279
Φαξ : 2651098203

Ηλ. Ταχυδρομείο : eme [dot] ioannina [at] gmail [dot] com


Διοικούσα Επιτροπή Παραρτήματος Ιωαννίνων - Έτος 2017


Πρόεδρος : ΧΑΣΙΩΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ cchasiot [at] cc [dot] uoi [dot] gr
Α' Αντιπρόεδρος : ΚΑΠΕΛΛΙΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ skapellidis [at] gmail [dot] com
Γενικός Γραμματέας : ΤΕΚΙΡΔΑΓΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ gtekirdag [at] hotmail [dot] com
Ειδικός Γραμματέας : ΜΠΙΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ cbitsis [at] gmail [dot] com
Ταμίας : ΤΣΙΠΕΛΗΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ stsipelis [at] hotmail [dot] com
Έφορος Ββλιοθήκης : ΒΡΑΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑ georgia66 [at] yahoo [dot] gr
Μέλος : ΚΟΛΥΒΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ binkol [at] otenet [dot] gr