Παραρτήματα - Ιωάννινα

Διοικούσα Επιτροπή Παραρτήματος Ιωαννίνων - Έτος 2023


Πρόεδρος : ΤΕΚΙΡΔΑΓΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ gtekirdag [at] hotmail [dot] comΔιοικούσα Επιτροπή Παραρτήματος Ιωαννίνων - Έτος 2015


Πρόεδρος : ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ipstav [at] uoi [dot] gr

Παραρτήματα

Ποιοι είναι εδώ

Είναι εδώ αυτή τη στιγμή 0 users και 9 επισκέπτες.

Χορηγία


Υποστηρικτής Δραστηριοτήτων ΕΜΕ

Χορηγία


Υποστηρικτής Δραστηριοτήτων ΕΜΕ

Χορηγία


Υποστηρικτής Ταχυδρομικών Υπηρεσιών

32nd Balkan Mathematical Olympiad

16th Junior Balkan Mathematical Olympiad