Ψηφιακή Βιβλιοθήκη

Συγχρηματοδότηση 80% από το Ε.Τ.Π.Α., 20% από Εθνικούς Πόρους.
Εδώ μπορείτε να βρείτε ψηφιοποιημένα και τεκμηριωμένα αρχεία της Μαθηματικής Εταιρίας.

Βιβλία

Περιοδικά

ΣυνέδριαΕκτενής Αναζήτηση

 

 

 

Office Map

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΈΡΓΟ:

"Μαθηματικά και Πολιτισμός: Από την Αρχαιότητα στην Κοινωνία της Πληροφορίας"

ΈΡΓΟ:

"ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: "Μαθηματικά και Πολιτισμός: Από την Αρχαιότητα στην Κοινωνία της Πληροφορίας"