Θέματα

Θεωρία – Πράξη και Προεκτάσεις
Σύνδεση με τα αναλυτικά προγράμματα, τη διδασκαλία στην τάξη,
τις άλλες Θετικές Επιστήμες, την Τεχνολογία, την Οικονομία,
τα σύγχρονα παγκόσμια προβλήματα.

Θεματικές Ενότητες
1. Διδακτικές προτάσεις διδασκαλίας Μαθηματικών της Α/θμιας Εκπαίδευσης
2. Διδακτικές προτάσεις διδασκαλίας Μαθηματικών της Β/θμιας Εκπαίδευσης
3. Ιστορία και φιλοσοφία των Μαθηματικών.
4. Ο ρόλος των Μαθηματικών στις Θετικές Επιστήμες, την Τεχνολογία και την Οικονομία.
5. Πολυμέσα και Μαθηματικά
6. Σύγχρονη Μαθηματική έρευνα.( Πρόσφατες ερευνητικές εργασίες στην μαθηματική Επιστήμη. Άρθρα επισκόπησης σε σύγχρονες ερευνητικές μαθηματικές περιοχές).
7. Τέχνη και Μαθηματικά (αξιοποίηση της Τέχνης στη διδακτική προσέγγιση των Μαθηματικών εννοιών)
8. Αναλυτικά προγράμματα: Περιεχόμενο, Αξιολόγηση, Σχεδιασμός.
9. Μαθηματικά και σύγχρονα παγκόσμια προβλήματα.
10. Θέματα Επιμόρφωσης και Αξιολόγησης δασκάλων των Μαθηματικών.

Στρογγυλά Τραπέζια

•    Βιβλία και Αναλυτικά Προγράμματα στη Β/θμια Εκπαίδευση. Διαπιστώσεις και προοπτικές
•    Τρόποι εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση
•    Ο δάσκαλος των Μαθηματικών στη Β/θμια Εκπαίδευση: Προετοιμασία, επιμόρφωση και αξιολόγηση.Παραρτήματα

Ποιοι είναι εδώ

Είναι εδώ αυτή τη στιγμή 0 users και 31 επισκέπτες.

Χορηγία


Υποστηρικτής Δραστηριοτήτων ΕΜΕ

Χορηγία


Υποστηρικτής Δραστηριοτήτων ΕΜΕ

Χορηγία


Υποστηρικτής Ταχυδρομικών Υπηρεσιών

32nd Balkan Mathematical Olympiad

16th Junior Balkan Mathematical Olympiad