Εργασίες

Πρόσκληση για υποβολή εργασιών
Η Επιστημονική Επιτροπή θα δέχεται εργασίες για κρίση
έως τις 16 Σεπτεμβρίου 2012,
στην ηλεκτρονική διεύθυνση info [at] hms [dot] gr

     Τα πρακτικά του συνεδρίου θα εκδοθούν με ηλεκτρονική στοιχειοθεσία των κειμένων που θα υποβληθούν.
Για την ομοιομορφία και καλή ποιότητα της έκδοσης, απαιτείται να τηρηθούν τα παρακάτω:

1.    Η εκτύπωση θα είναι σε σελίδα Α4 με περιθώρια 4εκ. δεξιά και αριστερά, 5.3εκ. πάνω και κάτω.  Το κείμενο θα είναι πλήρως στοιχισμένο εκτός του τίτλου και των στοιχείων του συγγραφέα που θα  είναι στοιχισμένα στο κέντρο.

2.    Η πρώτη σελίδα της εργασίας θα περιέχει κατά σειρά:

  • Τον τίτλο της εργασίας, γραμμένο με γράμματα κεφαλαία μεγέθους 16.
  • Μια κενή γραμμή.
  • Τη Θεματική ενότητα με την οποία συνδέεται
  • Το όνομα του συγγραφέα με πλήρη διεύθυνση και ηλεκτρονικό ταχυδρομείο με γράμματα μεγέθους 12.
  • Δύο κενές γραμμές.
  • Περίληψη της εργασίας (στα Ελληνικά και στα Αγγλικά), που δεν υπερβαίνει τις 15 γραμμές κειμένου, γραμμένη με γράμματα μεγέθους 12.
  • Θα ακολουθεί το κυρίως κείμενο, γραμμένο με γράμματα μεγέθους 12.
  • Κάθε πρόταση θα πρέπει να τεκμηριώνεται βιβλιογραφικά.

3.    Η εργασία θα είναι γραμμένη σε επεξεργασία κειμένου Word for Windows. Οι γραμματοσειρές που θα χρησιμοποιηθούν να είναι Times New Roman Greek.

4.    Φωτογραφίες, πίνακες, γραφικές παραστάσεις που έχουν ενσωματωθεί στο κείμενο πρέπει να έχουν αποθηκευτεί και σε ξεχωριστά αρχεία.

 

         ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ:              
Καλαμάτα
ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ
9 – 10 – 11 Νοεμβρίου 2012
Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία
Πανεπιστημίου 34
106 79 Αθήνα
Τηλ:210 3616532-3617784
Fax:210 3641025
e-mail: info [at] hms [dot] gr
www.hms.grΠαραρτήματα

Ποιοι είναι εδώ

Είναι εδώ αυτή τη στιγμή 0 users και 15 επισκέπτες.

Χορηγία


Υποστηρικτής Δραστηριοτήτων ΕΜΕ

Χορηγία


Υποστηρικτής Δραστηριοτήτων ΕΜΕ

Χορηγία


Υποστηρικτής Ταχυδρομικών Υπηρεσιών

32nd Balkan Mathematical Olympiad

16th Junior Balkan Mathematical Olympiad