Ημερομηνίες Προκριματικού Διαγωνισμού 2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 2022


        Οι Προκριματικοί Διαγωνισμοί για την επιλογή των ομάδων που θα μας εκπροσωπήσουν στη Βαλκανική Μαθηματική Ολυμπιάδα και στη Βαλκανική Μαθηματική Ολυμπιάδα Νέων θα γίνουν ως εξής:

Α.  Ο Προκριματικός Διαγωνισμός Νέων
     Ο Προκριματικός Διαγωνισμός Νέων θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 16 Απριλίου 2022, ώρα 10.00 στο Νέο Χημείο (Ναυαρίνου 13α, Αθήνα)
    
Β.  Ο Προκριματικός Διαγωνισμός Μεγάλων Τάξεων
     Ο Προκριματικός Διαγωνισμός Μεγάλων θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 16 Απριλίου 2022, ώρα 10.00 στο Νέο Χημείο , (Ναυαρίνου 13α, Αθήνα).
     
Γ.  Η Μεσογειακή Μαθηματική Ολυμπιάδα
     Η Μεσογειακή Μαθηματική Ολυμπιάδα αφορά τις μεγάλες τάξεις και θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 17 Απριλίου 2022, ώρα 10.00 στα Γραφεία της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας.
   
    Επισημαίνεται ότι η συμμετοχή στη Μεσογειάδα είναι προαιρετική και δεν συνυπολογίζεται στη βαθμολογία κατάταξης για την ομάδα.

Η επιτροπή Διαγωνισμών της ΕΜΕΠαραρτήματα

Ποιοι είναι εδώ

Είναι εδώ αυτή τη στιγμή 0 users και 15 επισκέπτες.

Χορηγία


Υποστηρικτής Δραστηριοτήτων ΕΜΕ

Χορηγία


Υποστηρικτής Δραστηριοτήτων ΕΜΕ

Χορηγία


Υποστηρικτής Ταχυδρομικών Υπηρεσιών

32nd Balkan Mathematical Olympiad

16th Junior Balkan Mathematical Olympiad