Συνέδρια - 33o Πανελλήνιο Συνέδριo Μαθηματικής Παιδείας

Οδηγός Ταξινόμησης Μαθηματικών Τεκμηρίων: θεματική ευρετηρίαση των εισηγήσεων του 33ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Μαθηματικής Παιδείας της ΕΜΕ (new)

Οδηγός Ταξινόμησης Μαθηματικών Τεκμηρίων:
θεματική ευρετηρίαση των εισηγήσεων
του 33ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Μαθηματικής Παιδείας  της ΕΜΕ
της Αγγελικής Χ. Χρονοπούλου

Ο Aναλυτικός πίνακας περιλαμβάνει αλφαβητικά τις 677 «θεματικές κατηγορίες» με αναφορά στην 1η σελίδα εισήγησης (στο τόμο των πρακτικών του 33ου συνεδρίου της ΕΜΕ). Επισημαίνουμε με έμφαση πως ο κατάλογος είναι και χρηστικός αφού βοηθά τον ερευνητή να προσδιορίσει τις θεματικές (με τη χρήση λέξεων-κλειδιά)

Η διάθρωση του καταλόγου
Για την απλούστευση του καταλόγου (αλφαβητικό ευρετήριο)  χρησιμοποιήσαμε τις λέξεις-κλειδιά χωρίς τόνους για να είναι πιο εύχρηστος (και πιο εύληπτος) ο κατάλογος από τους χρήστες και τις αντιστοιχίσαμε με την 1η σελίδα της εισήγησης όπως αυτή δημοσιεύεται στο τόμο πρακτικών του 33ου συνεδρίου της ΕΜΕ.

«θεματικές κατηγορίες» αλφαβητικά σε αρχείο excel (κλικ)
Περιλίψεις εργασιών σε μορφή PDF (κλικ)Παραρτήματα

Ποιοι είναι εδώ

Είναι εδώ αυτή τη στιγμή 0 users και 23 επισκέπτες.

Χορηγία


Υποστηρικτής Δραστηριοτήτων ΕΜΕ

Χορηγία


Υποστηρικτής Δραστηριοτήτων ΕΜΕ

Χορηγία


Υποστηρικτής Ταχυδρομικών Υπηρεσιών

32nd Balkan Mathematical Olympiad

16th Junior Balkan Mathematical Olympiad