Συνέδρια - 33o Πανελλήνιο Συνέδριo Μαθηματικής Παιδείας

Θέματα

 

Θέμα: «Μαθηματικά, Θεμέλιο της ανθρώπινης σκέψης»

 

Θεματικές Ενότητες
1.    Διδασκαλία των Μαθηματικών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση
2.    Διδασκαλία των Μαθηματικών στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
3.    Μετάβαση από το Λύκειο στο Πανεπιστήμιο
4.    Έρευνα στα Μαθηματικά και τις Εφαρμογές τους
5.    Ιστορία και Φιλοσοφία των Μαθηματικών

 

Περιλήψεις Εργασιών
33ου Πανελλήνιου  Συνεδρίου Μαθηματικού Παιδείας