Συνέδρια - 33o Πανελλήνιο Συνέδριo Μαθηματικής Παιδείας

Πρόγραμμα 33oυ Πανελλήνιου Συνεδρίου Μαθηματικής Παιδείας

33ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
Χανιά,  456/11/2016
«Μαθηματικά, Θεμέλιο της ανθρώπινης σκέψης»
Αναλυτικό Πρόγραμμα