Ευκλείδης Γ: Τεύχος 36-37

Στοιχεία Τεύχους
Περιοδικό Ευκλείδης Γ
Αρ. Τεύχους 36-37
Περίοδος Ιανουάριος-Αύγουστος 1993
Έτος Έκδοσης -
Σχολικό Έτος -
ISSN -
Ιδιοκτήτης -
Γλώσσα -
Λοιπά Άρθρα
Η Σημασία του Problem Posing για την Μαθηματική Παιδεία
Στην εργασία αυτή εξετάζονται οι λόγοι για τους οποίους υποστηρίζεται η υιοθέτηση της διαδικασίας "Problem Posing"στο μάθημα των Μαθηματικών. Διευκρινίζονται οι όροι "investigation","task-environment"σε σχέση με τον όρο "ανοικτά προβλήματα"και αναφέρονται κάποια πρακτικά θέματα που συνεπάγεται για το δάσκαλο και τους μαθητές η πραγματοποίηση της διαδικασίας αυτής στην τάξη.
Η Έννοια του Μήκους Επιπέδου Καμπύλης, του Εμβαδού Καμπυλόγραμμης Επιφάνειας και Επιφάνειας του Χώρου.
Στο άρθρο αυτό γίνεται σύγκριση της αντιμετώπισης των εννοιών του μήκους καμπύλης, του εμβαδού χωρίου και του όγκου στερεού σώματος με τη μέθοδο της κλασσικής Μαθηματικής Ανάλυσης και της νεότερης αντιμετώπισης των εννοιών με τη θεωρία του H.Minkowski, η οποία έχει το πλεονέκτημα ότι είναι περισσότερο απλή, έχει περισσότερα γεωμετρικά στοιχεία και είναι χρήσιμη όχι μόνον για τον Ευκλείδιο και μη Ευκλείδιο χώρο του επιπέδου αλλά και για κάθε τέτοιο χώρο ανώτερης διάστασης.
On Topological Algebras
In this note we emphasize on the similarity of properties, among spectra of different seperable topological algebras in relation with Lusin and Souslin sets.
Προβληματισμός για τη Σημερινή Κοινωνική και Εκπαιδευτική Κατάσταση της Γνώσης-Προοπτικές για Σύγχρονα Σχολεία
Η εισήγηση αυτή στο πρώτο μέρος αναφέρεται στην κοινωνική και φιλοσοφική εξέλιξη της γνώσης, εντοπίζοντας το κοινωνικό στίγμα του σχολείου. Στη συνέχεια γίνεται προσέγγιση και εισάγεται προβληματισμός με τη σημερινή κοινωνική και εκπαιδευτική κατάσταση της γνώσης και τέλος μια προσπάθεια να παρουσιαστούν ορατά σημεία διεξόδου, σχολεία λύσεις, μέσα από την πραγματικότητα, τα οποία πιθανόν να προσανατολίσουν την εκπαίδευση σε μια αναβάθμιση, σε ένα ποιοτικό άλμα.
Διδακτική Σχέση Αναλυτικής και Ευκλείδειας Γεωμετρίας
Στο άρθρο αυτό αναφέρονται οι διδακτικές σχέσεις εννοιών της αναλυτικής και της ευκλείδειας γεωμετρίας στο Δημοτικό, Γυμνάσιο και Λύκειο και περιγράφονται οι σχέσεις σε πρακτικές εφαρμογές και των δύο γεωμετριών τόσο σε διάφορους τεχνικο-επαγγελματικούς ή επιστημονικούς τομείς, όσο και στην καθημερινή ζωή.
Οι Δικές μας Ευθύνες σαν Εκπαιδευτικών για τη Συνεχιζόμενη Τακτική της Υποβάθμισης της Παιδείας και για τις Σοβαρότατες Αρνητικές Επιπτώσεις στην Όλη Ζωή της Χώρας μας
Στο άρθρο αυτό αναφέρονται οι ευθύνες των μαθηματικών για τη συνεχιζόμενη τακτική της υποβάθμισης της μαθηματικής παιδείας. Με παραδείγματα αποδεικνύεται οτι υπάρχει ένα σοβαρό κενό στη διδακτική θεωρία και την πράξη και οτι παρουσιάζεται αντίφαση μεταξύ των σκοπών που προβάλλονται σαν επιδιώξεις με τη διδασκαλία των μαθηματικών και αυτών που εκφράζονται στη συγκεκριμένη πράξη.
Οι Ευθύνες μας σαν Εκπαιδευτικών για την Εντεινόμενη Υποβάθμιση της Παιδείας και για τις Σοβαρότατες Αρνητικές Επιπτώσεις στην Όλη Ζωή της Χώρας μας
Οι επιζήμιες επιπτώσεις από τον τρόπο διδασκαλίας των μαθηματικών στη διδασκαλία των άλλων μαθημάτων και στην αντιμετώπιση των προβλημάτων που παρουσιάζονται στη ζωή.
Φιλοσοφία και Λογική: Η "τομή"των ειδικών επιστημών
Η Χρήση των Διδακτικών Μέσων στο Μάθημα των Μαθηματικών-Η Λογική Σχεδίαση και Διεξαγωγή της Μαθηματικής Παιδείας.
Στο άρθρο αυτό παρουσιάζονται συνοπτικά μερικές από τις δυνατότητες χρησιμοποίησης βοηθητικών μέσων διδασκαλίας στα μαθήματα της μαθηματικής ανάλυσης.
Κριτική Σκέψη και Μαθηματικά
Στο άρθρο αυτό αναλύεται με όσο το δυνατό ικανοποιητική πληρότητα η έννοια της κριτικής σκέψης και δίνεται απάντηση στο ερώτημα αν η διδασκαλία που στοχεύει στην καλλιέργεια της κριτικής σκέψης είναι καταλληλότερη προκειμένου να μάθουν και να αγαπήσουν οι μαθητές τα μαθηματικά.