21ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας

Το Αναλυτικό Πρόγραμμα και η Διδακτική Προσέγγιση των Μαθηματικών στην Πρωτοβάθμια και την Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
Στοιχεία Συνεδρίου
Εκδοτικός οίκος ΕΜΕ
Εκδότης ΕΜΕ
Έτος έκδοσης 2004
Πνευ. Δικαιώματα ΕΜΕ
Ιδιοκτήτης ΕΜΕ
Ημερομηνία Έναρξης 19-11-2004
Ημερομηνία Λήξης 21-11-2004
Τόπος Διεξαγωγής Τρίκαλα
Χαιρετισμός του Προέδρου της Ε.Μ.Ε.
Χαιρετισμός του Προέδρου της Ε.Μ.Ε.
Εξώφυλλο
Εξώφυλλο
Περιεχόμενα
Περιεχόμενα
Εισήγηση 1
Χαιρετισμός του Προέδρου του Παραρτήματος Τρικάλων της Ε.Μ.Ε.
Εισήγηση 2
Πρόλογος
Εισήγηση 3
Η διδασκαλία της Γεωμετρίας: Μερικές απόψεις εκπαιδευτικών σχετικά με τα αναλυτικά προ-γράμματα και τα σχολικά βιβλία Γυμνασίου και Λυκείου
Εισήγηση 4
Κάποιοι προβληματισμοί πάνω στην έννοια της απόδειξης σήμερα
Εισήγηση 5
Μαθηματικά Κατεύθυνσης Β΄ Λυκείου
Εισήγηση 6
Έλεγχος Υποθέσεων στα Μαθηματικά
Εισήγηση 7
Δύο θεωρήματα της ανάλυσης
Εισήγηση 8
Μια διδακτική προσέγγιση του θεμελιώδους θεωρήματος του ολοκληρωτικού λογισμού
Εισήγηση 9
Πρόταση για δημιουργικό και ελκυστικό τρόπο γραφής των νέων βιβλίων Μαθηματικών για το Γυμνάσιο
Εισήγηση 10
Ένα εμπειρικό μοντέλο διδασκαλίας για την ει-σαγωγή των πράξεων προσημασμένων αριθμών
Εισήγηση 11
Ζώνες διδασκαλίας των μαθηματικών στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
Εισήγηση 12
Οι τέσσερις πράξεις σε συσκευασία?μιας
Εισήγηση 13
Πως αντιλαμβάνονται οι μαθητές την αλληλεπίδραση έννοιας και εικόνας στα γεωμετρικά σχήματα
Εισήγηση 14
Διδασκαλία των αναλόγων ποσών στη Β΄ Γυμνασίου, με τη βοήθεια του εκπαιδευτικού λογισμικού GRAPH
Εισήγηση 15
Αριθμοί και αρίθμηση στην Ελληνική νοηματική γλώσσα
Εισήγηση 16
Δυσκολίες μαθητών Ε΄ Δημοτικού εμπέδωσης της διδακτέας ύλης στα μαθηματικά
Εισήγηση 17
Ο ρόλος των αναπαραστάσεων στη μάθηση των μαθηματικών της δημοτικής και μέσης εκπαίδευσης
Εισήγηση 18
Η αξιοποίηση θεμάτων ανώτερων μαθηματικών στην υποχρεωτική εκπαίδευση: Μια πρώτη προσέγγιση
Εισήγηση 19
H διαθεματική προσέγγιση στο αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών των μαθηματικών
Εισήγηση 20
Βασικά θεωρήματα του διαφορικού λογισμού : Mια πρόταση διδασκαλίας
Εισήγηση 21
Γεωμετρικά υποδείγματα συναρτήσεων
Εισήγηση 22
Η τεκμηρίωση του ορισμού της σύγκλισης ακολουθίας πραγματικών με αντιπροσωπευτικά παραδείγματα και αντιπαραδείγματα
Εισήγηση 23
Η έννοια και η φυσική σημασία της μέσης τιμής συνάρτησης
Εισήγηση 24
Τα μαθηματικά κατεύθυνσης της Γ΄ Λυκείου ένας μεγάλος ασθενής
Εισήγηση 25
Αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών των μαθηματικών του Λυκείου
Εισήγηση 26
Έχει κάποια αξία το μαθηματικό λογισμικό για την κατασκευή μιας απόδειξης;
Εισήγηση 27
Διδασκαλία των Μαθηματικών: Η Στρατηγική της Ενεργητικής Διδασκαλίας με τη βοήθεια της Νέας Τεχνολογίας
Εισήγηση 28
Δυνατότητες (Αffordances) και περιορισμοί (Constraints) από τη Χρήση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στα Μαθηματικά του Λυκείου
Εισήγηση 29
Μια πρόταση για ανανέωση και εμπλουτισμό των αναλυτικών προγραμμάτων των μαθηματικών στις δύο τελευταίες τάξεις του Λυκείου
Εισήγηση 30
Οι Νέες Τεχνολογίες , η Αληθοφανής Πραγματικότητα και η συμβολή τους στην κατανόηση των σχολικών Μαθηματικών
Εισήγηση 31
Απόψεις καθηγητών μετά την εφαρμογή ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας με φύλλα δραστηριοτήτων
Εισήγηση 32
Νοητική εικόνα μιγαδικών συναρτήσεων
Εισήγηση 33
Ανεξάρτητες παράμετροι ? δεσμοί μεταξύ των παραμέτρων ? εφαρμογή στη γεωμετρία
Εισήγηση 34
Η συμβολή της διαθεματικής προσέγγισης των μαθηματικών στη λύση προβλημάτων: Σχέδιο Εργασίας
Εισήγηση 35
Ενσωματωμένα μαθηματικά. Η χρήση τους στον απειροστικό λογισμό
Εισήγηση 36
Αιτίες που δυσχεραίνουν την επικοινωνία μεταξύ δασκάλου και μαθητών στη διδασκαλία των Μαθηματικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Μία προτεινόμενη λύση
Εισήγηση 37
Σχετικά με τις μορφές διδασκαλίας της μαθηματικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα
Εισήγηση 38
Ταξινόμηση του διδακτικού υλικού για τη διδασκαλία των μαθηματικών
Εισήγηση 39
Το νέο αναλυτικό πρόγραμμα των μαθηματικών του δημοτικού σχολείου: Μια συγκριτική αξιολόγηση
Εισήγηση 40
Τα μαθηματικά στις πρώτες τέσσερις τάξεις του γερμανικού και του ελληνικού σχολικού συστήματος
Εισήγηση 41
Η αξιοποίηση του πόστερ ως ένα διδακτικό εργαλείο για τα μαθηματικά από μελλοντικούς εκπαιδευτικούς
Εισήγηση 42
Διδακτικές αναζητήσεις για το πρόβλημα και την επίλυση του στην πρώτη δημοτικού
Εισήγηση 43
«Αόριστο Ολοκλήρωμα»: Μια ? αοριστολογικώς οριζόμενη έννοια
Εισήγηση 44
Κατάσταση και σύγχρονες απαιτήσεις, ως προς τις μαθηματικές γνώσεις και τη μαθηματική κρίση και ικανότητα των νεοεισερχόμενων στη δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση
Εισήγηση 45
Η συμβολή των γεωμετρικών αναπαραστάσεων στη διαδικασία επινόησης της απόδειξης μιας μαθηματικής πρότασης
Εισήγηση 46
Η έννοια του ορίου συνάρτησης. Δυσκολίες και εμπόδια κατανόησης. Μια πρόταση διδασκαλίας
Εισήγηση 47
Τα σύγχρονα αναλυτικά προγράμματα
Εισήγηση 48
Το αναλυτικό πρόγραμμα, το βιβλίο και το φροντιστήριο
Εισήγηση 49
Ο ρόλος των «Παραδόξων» στην εξέλιξη των Μαθηματικών και η χρησιμοποίηση τους στην τάξη
Εισήγηση 50
Η «Διονυσιάς Αριθμητική» και μια αναφορά στη «Μεθοδική Γεωγραφία» του Διονυσίου Πύρρου του Θετταλού
Εισήγηση 51
Η μαθηματική εκπαίδευση στην Ελλάδα του σήμερα: προβληματισμοί και προτάσεις
Εισήγηση 52
Ρέκβιεμ για την αναλυτικό-συνθετική μέθοδο στο Λύκειο?και ένα παράθυρο ανοιχτό για τις γεωμετρικές κατασκευές στο Γυμνάσιο
Εισήγηση 53
Iσομορφισμοί μαθηματικών προβλημάτων
Εισήγηση 54
Σύγχρονες τάσεις αξιολόγησης αναλυτικού προγράμματος
Εισήγηση 55
Τα ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά του τρόπου εισαγωγής στη τριτοβάθμια εκπαίδευση παράγοντας σύνδεσης?αποσύνδεσης δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
Εισήγηση 56
Χαρακτηριστικά της διδασκαλίας μαθηματικών εννοιών στο Λύκειο
Εισήγηση 57
Η χρήση προσομοιώσεων για την υποστήριξη της διδασκαλίας των μαθηματικών στο νέο αναλυτικό πρόγραμμα του Γυμνασίου
Εισήγηση 58
Το Ηρωνικό κόσκινο
Εισήγηση 59
Αναλυτικά προγράμματα Ε.Π.Σ.Σ., Δ.Ε.Π.Π.Σ. αξιολόγηση μαθητών/τριων στα μαθηματικά. Η περίπτωση του φακέλου εργασιών
Εισήγηση 60
Μερικά στοιχεία γεωμετρίας στην Ελλάδα και την Κύπρο του 19ου αιώνα
Εισήγηση 61
Σχεδιασμός των αναλυτικών προγραμμάτων με στόχο τη νοητική και τη συναισθηματική ανάπτυξη των μαθητών ώστε να διαμορφώσουν την μαθηματική σκέψη πιο ολοκληρωμένα
Εισήγηση 62
Η έννοια του ορίου στην Αρχαία Ελλάδα και η διδακτική του στη σχολική πραγματικότητα
Εισήγηση 63
Τα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών (ΑΠΣ) των μαθηματικών
Εισήγηση 64
Άλγεβρα A? Ενιαίου Λυκείου - Συστήματα Γραμμικών Εξισώσεων
Εισήγηση 65
Μαθησιακές Δυσκολίες &Μαθηματικά ένα πλαίσιο ανάλυσης και επεξεργασίας
Εισήγηση 67
Από την Αριθμητική στα Μαθηματικά:αλλαγές στην ?Οπτική? των μαθητών;
Εισήγηση 68
Αυτοδιάλογος για μείωση άγχους και βελτίωση επίδοσης σε τεστ Μαθηματικών
Εισήγηση 69
Η Διδασκαλία των αρνητικών αριθμών και των πράξεων μεταξύ ρητών στη Β'Γυμνασίου
Εισήγηση 70
Χρήση απλών υπολογιστικών εφαρμογών στη διδασκαλία των Μαθηματικών