Παραρτήματα - Ροδόπη

Ταυτότητα Παραρτήματος Ροδόπης


Διεύθυνση :
ΦΙΛΙΠΠΟΥ 33
69100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ

Τηλέφωνο : 2531027248 / 2531020479

Ηλ. Ταχυδρομείο : emerodopis [at] gmail [dot] com


Διοικούσα Επιτροπή Παραρτήματος Ροδόπης - Έτος 2016 (ανακατανομή)


Πρόεδρος : ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ nikol4s88 [at] hotmail [dot] com
Α' Αντιπρόεδρος : ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ ΑΓΓΕΛΙΝΑ akimonas [at] kom [dot] duth [dot] gr
Γενικός Γραμματέας : ΨΑΘΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤ tassospsathas [at] gmail [dot] com
Ταμίας : ΚΑΡΚΑΤΣΕΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ theo_kark [at] yahoo [dot] gr
Ειδικός Γραμματέας : ΜΠΑΜΙΔΟΥ ΚΟΡΤΕΣΣΑ tessabamidou [at] hotmail [dot] com
Έφορος Ββλιοθήκης : ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ p_karanik [at] hotmail [dot] com
Μέλος : ΜΑΡΚΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ markos_math [at] hotmail [dot] com