Παραρτήματα - Κιλκίς

Ταυτότητα Παραρτήματος Κιλκίς


Διεύθυνση :
ΤΣΟΥΝΤΑ 2
61100 ΚΙΛΚΙΣ

Τηλέφωνο : 23401022516
Φαξ : 2341020005

Ηλ. Ταχυδρομείο : mail [at] 2lyk-kilkis [dot] kil [dot] sch [dot] gr


Διοικούσα Επιτροπή Παραρτήματος Κιλκίς - Έτος 2016


Πρόεδρος : ΠΑΣΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ dpassos17 [at] gmail [dot] com
Α' Αντιπρόεδρος : ΧΑΡΙΤΙΔΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ olympia [dot] cha [at] gmail [dot] com
Γενικός Γραμματέας : ΓΑΖΕΠΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ gazepi [at] otenet [dot] gr
Ταμίας : ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ katidis [at] otenet [dot] gr
Μέλος : ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ iia [at] sch [dot] gr
Ειδικός Γραμματέας : ΚΑΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ katidis [at] otenet [dot] gr
Μέλος : ΦΟΥΝΤΟΥΚΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ fouio [at] otenet [dot] gr


Παραρτήματα

Ποιοι είναι εδώ

Είναι εδώ αυτή τη στιγμή 0 users και 39 επισκέπτες.

Χορηγία


Υποστηρικτής Δραστηριοτήτων ΕΜΕ

Χορηγία


Υποστηρικτής Δραστηριοτήτων ΕΜΕ

Χορηγία


Υποστηρικτής Ταχυδρομικών Υπηρεσιών

32nd Balkan Mathematical Olympiad

16th Junior Balkan Mathematical Olympiad