Παραρτήματα - Ημαθία

Ταυτότητα Παραρτήματος Ημαθίας


Διεύθυνση :
ΟΛΓΑΝΟΥ 19
ΒΕΡΟΙΑ 59100

Τηλέφωνο : 2331067107
Φαξ : 2331067174

Ηλ. Ταχυδρομείο : mathima0 [at] gmail [dot] com
Τόπος : www.emeimathias.gr


Διοικούσα Επιτροπή Παραρτήματος Ημαθίας - Έτος 2022


Πρόεδρος : ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ xaroula_sarafopoulou [at] hotmail [dot] com
Α' Αντιπρόεδρος : ΧΟΝΔΡΟΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ xondrolidis [at] gmail [dot] com
Γενικός Γραμματέας : ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ alekastyl [at] gmail [dot] com
Ταμίας : ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ gerasimosmath55 [at] gmail [dot] com
Σύμβουλος : ΝΟΛΤΣΗΣ ΝΙΚΟΣ nnoltsis [at] gmail [dot] com
Σύμβουλος : ΚΑΜΠΟΥΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ johnkam3 [at] gmail [dot] com
Σύμβουλος : ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ adamidisilias [at] gmail [dot] com


Παραρτήματα

Ποιοι είναι εδώ

Είναι εδώ αυτή τη στιγμή 0 users και 2 επισκέπτες.

Χορηγία


Υποστηρικτής Δραστηριοτήτων ΕΜΕ

Χορηγία


Υποστηρικτής Δραστηριοτήτων ΕΜΕ

Χορηγία


Υποστηρικτής Ταχυδρομικών Υπηρεσιών

32nd Balkan Mathematical Olympiad

16th Junior Balkan Mathematical Olympiad