Ταυτότητα Παραρτήματος Αχαΐας


Διεύθυνση :
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 52
ΠΑΤΡΑ

Τηλέφωνο : 2610422273
Φαξ : 2610422273

Ηλ. Ταχυδρομείο : heron [at] otenet [dot] gr
Τόπος : www.emepatras.gr


Διοικούσα Επιτροπή Παραρτήματος Αχαΐας - Έτος 2017


Πρόεδρος : ΠΑΠΑΔΟΠΕΤΡΑΚΗΣ ΕΥΤΥΧΙΟΣ eep [at] math [dot] upatras [dot] gr
Α' Αντιπρόεδρος : ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ kkatsigiannis [at] yahoo [dot] gr
Γενικός Γραμματέας : ΚΟΥΝΑΒΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ takis1958 [at] sch [dot] gr
Ειδικός Γραμματέας : ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ nanagian [at] otenet [dot] gr
Ταμίας : ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ takisman [at] hol [dot] gr
Έφορος Ββλιοθήκης : ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Μέλος : ΚΑΝΤΑΝΟΛΕΩΝ ΜΙΧΑΗΛ mkanta [at] sch [dot] gr