Παραρτήματα - Καβάλα

Διοικούσα Επιτροπή Παραρτήματος Καβάλας - Έτος 2024


Πρόεδρος : ΤΣΙΑΝΤΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ tsianto [at] physics [dot] ihu [dot] grΔιοικούσα Επιτροπή Παραρτήματος Καβάλας - Έτος 2020


Πρόεδρος : ΤΣΙΑΝΤΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ tsianto [at] teiemt [dot] grΔιοικούσα Επιτροπή Παραρτήματος Καβάλας - Έτος 2018


Πρόεδρος : ΤΣΙΑΝΤΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ tsianto [at] teiemt [dot] grΔιοικούσα Επιτροπή Παραρτήματος Καβάλας - Έτος 2017


Πρόεδρος : ΤΣΙΑΝΤΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ tsianto [at] teiemt [dot] grΔιοικούσα Επιτροπή Παραρτήματος Καβάλας - Έτος 2015


Πρόεδρος : ΒΕΡΓΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ theovergid [at] sch [dot] grΔιοικούσα Επιτροπή Παραρτήματος Καβάλας - Έτος 2014


Πρόεδρος : ΒΕΡΓΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ theovergid [at] sch [dot] grΔιοικούσα Επιτροπή Παραρτήματος Καβάλας - Έτος 2012


Πρόεδρος : ΒΕΡΓΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ theovergid [at] sch [dot] grΔιοικούσα Επιτροπή Παραρτήματος Καβάλας - Έτος 2010


Πρόεδρος : ΒΕΡΓΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ theovergid [at] sch [dot] grΔιοικούσα Επιτροπή Παραρτήματος Καβάλας - Έτος 2009


Πρόεδρος : ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ spdimit [at] yachoo [dot] gr

Παραρτήματα

Ποιοι είναι εδώ

Είναι εδώ αυτή τη στιγμή 0 users και 21 επισκέπτες.

Χορηγία


Υποστηρικτής Δραστηριοτήτων ΕΜΕ

Χορηγία


Υποστηρικτής Δραστηριοτήτων ΕΜΕ

Χορηγία


Υποστηρικτής Ταχυδρομικών Υπηρεσιών

32nd Balkan Mathematical Olympiad

16th Junior Balkan Mathematical Olympiad