Παραρτήματα - Καβάλα

Διοικούσα Επιτροπή Παραρτήματος Καβάλας - Έτος 2018


Πρόεδρος : ΤΣΙΑΝΤΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ tsianto [at] teiemt [dot] grΔιοικούσα Επιτροπή Παραρτήματος Καβάλας - Έτος 2017


Πρόεδρος : ΤΣΙΑΝΤΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ tsianto [at] teiemt [dot] grΔιοικούσα Επιτροπή Παραρτήματος Καβάλας - Έτος 2015


Πρόεδρος : ΒΕΡΓΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ theovergid [at] sch [dot] grΔιοικούσα Επιτροπή Παραρτήματος Καβάλας - Έτος 2014


Πρόεδρος : ΒΕΡΓΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ theovergid [at] sch [dot] grΔιοικούσα Επιτροπή Παραρτήματος Καβάλας - Έτος 2012


Πρόεδρος : ΒΕΡΓΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ theovergid [at] sch [dot] grΔιοικούσα Επιτροπή Παραρτήματος Καβάλας - Έτος 2010


Πρόεδρος : ΒΕΡΓΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ theovergid [at] sch [dot] grΔιοικούσα Επιτροπή Παραρτήματος Καβάλας - Έτος 2009


Πρόεδρος : ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ spdimit [at] yachoo [dot] gr