Ευκλείδης Γ: Τεύχος 21

Στοιχεία Τεύχους
Περιοδικό Ευκλείδης Γ
Αρ. Τεύχους 21
Περίοδος Ιανουάριος 1989
Έτος Έκδοσης -
Σχολικό Έτος -
ISSN -
Ιδιοκτήτης -
Γλώσσα -
Λοιπά Άρθρα
Από την Συντακτική Επιτροπή.
Ενημέρωση για την οργάνωση μιας Παιδαγωγικής - Μαθηματικής Βιβλιοθήκης με ξενόγλωσσα περιοδικά.
Δυσκολίες Μάθησης των Μαθηματικών στο Δημοτικό Σχολείο.
Έρευνα σχετικά με τις δυσκολίες μάθησης των μαθητών στο Δημοτικό σχολείο. Βασικοί στόχοι αυτής της προσπάθειας είναι: α) Να εξεταστεί κατά πόσο οι μαθητές που τελειώνουν το Δημοτικό σχολείο μπορούν να εκτελούν τις τέσσερεις πράξεις και να διαγνωσθούν σημεία όπου υπάρχουν ιδιαίτερες δυσκολίες κατανόησης, β) Να εξετασθεί κατά πόσο οι μαθητές έχουν αναπτύξει κάποια στοιχεία της Μαθηματικής τους σκέψης.
Ένα παράδειγμα σύγχυσης της Ιστορίας των Μαθηματικών στη Β'Λυκείου.
Άρθρο σχετικά με τη σύγχυση που προκαλεί ο όρος "Γνώμονας του Αναξίμανδρου".
Σχέση Ισοτιμίας Μόντουλο f στο C(x).
Για την αντιμετώπιση προβλημάτων διαιρετότητας στο C(x), ορίζουμε κατά ανάλογο τρόπο όπως στο Ζ, την σχέση ισοτιμίας μόντουλο f, όπου f μη μηδενικό πολυώνυμο του C(x).
Εισαγωγικό σημείωμα στο άρθρο του Ιβάν Γκάντσεφ "Ιστορικολογική θεμελίωση της αναλυτικοσυνθετικής μεθόδου σκέψης στα σχολικά Μαθηματικά".
Το άρθρο αφορά την εφαρμογή της αναλυτικοσυνθετικής μεθόδου στη διδακτική των Μαθηματικών.
Ιστορικολογική θεμελίωση της Αναλυτικοσυνθετικής μεθόδου σκέψης στα σχολικά Μαθηματικά.
Άρθρο σχετικό με το αξίωμα: "Σύνθεση χωρίς Ανάλυση δεν υπάρχει".
Από τα λάθη των επιστημόνων στις αντιλήψεις που επικρατούν.
Απαντητικό σημείωμα στο κριτικό σημείωμα του Τάσου Πατρώνη με τίτλο "Από τα λάθη των συγγραφέων στις αντιλήψεις που τα προκαλούν".
Η ενορατική προσέγγιση σαν μέθοδος στη διδασκαλία των Μαθηματικών.
Η εργασία αυτή αναφέρεται μόνο στον ενορατικό τρόπο. Δεν επεκτείνεται στη Φιλοσοφία των Μαθηματικών και εξετάζει τον ενοραματισμό σαν φιλοσοφικό ρεύμα που ασχολείται με την θεμελίωση των Μαθηματικών.
Λογικά διαγράμματα βοηθήματα στη διδασκαλία.
Στην εργασία αυτή προτείνεται μια άλλη χρήση των Λογικών Διαγραμμάτων ως ένα βοήθημα για την καθημερινή διδασκαλία ανεξάρτητα από το μάθημα που διδάσκεται, και ανεξάρτητα του Η/Υ.
Το δικαίωμα στο Λάθος.
Τα λάθη των μαθητών μας ενοχλούν. Αυτή η άποψη ακούγεται συχνά σε συγκεντρώσεις καθηγητών. Είναι λάθη βιασύνης; Είναι λάθη τυχαίων απαντήσεων; Το άρθρο αυτό προσπαθεί να δώσει εξήγηση στο δικαίωμα του λάθους.