Η ενορατική προσέγγιση σαν μέθοδος στη διδασκαλία των Μαθηματικών.

Από το τεύχος 21 του περιοδικού Ευκλείδης Γ
Η εργασία αυτή αναφέρεται μόνο στον ενορατικό τρόπο. Δεν επεκτείνεται στη Φιλοσοφία των Μαθηματικών και εξετάζει τον ενοραματισμό σαν φιλοσοφικό ρεύμα που ασχολείται με την θεμελίωση των Μαθηματικών.
Στοιχεία Άρθρου
Περιοδικό Ευκλείδης Γ
Αρ. Τεύχους Τεύχος 21
Περίοδος Ιανουάριος 1989
Συγγραφέας Π. Λ. Θεοδωρόπουλος
Αρ. Αρθρου 8
Σελίδες 48-56
Γλώσσα Ελληνική
Λέξεις Κλειδιά Επαγωγικός, Ενορατικός, ορθολογικός, Wolfgang Kohler

Σελ. 1

Σελ. 2

Σελ. 3


Σελ. 4

Σελ. 5

Σελ. 6

Σελ. 7

Σελ. 8

Σελ. 9