4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας

Μαθηματικά και Παιδεία
Στοιχεία Συνεδρίου
Εκδοτικός οίκος ΕΜΕ
Εκδότης ΕΜΕ
Έτος έκδοσης 1987
Πνευ. Δικαιώματα ΕΜΕ
Ιδιοκτήτης ΕΜΕ
Ημερομηνία Έναρξης 21-12-1987
Ημερομηνία Λήξης 23-12-1987
Τόπος Διεξαγωγής Αθήνα
Μαθηματικά και Παιδεία
Μαθηματικά και Παιδεία
Εξώφυλλο
Εξώφυλλο
Περιεχόμενα
Περιεχόμενα
Εισήγηση 1
Μια πρόταση για την εισαγωγή προγράμματος ελαχίστων ικανοτήτων για τα μαθηματικά
Εισήγηση 2
Μια πρόταση για την ταξινομία διδακτικών ασκήσεων
Εισήγηση 3
Στόχοι της Μαθηματικής Παιδείας στο δημοτικό σχολείο και τρόποι υλοποίησης των
Εισήγηση 4
Στόχοι της μαθηματικής παιδείας στο γυμνάσιο και τρόποι υλοποίησης τους
Εισήγηση 5
Ο αναπροσανατολισμός της ενιάχρονης υποχρεωτικής εκπαίδευσης αναγκαία συνθήκη για να ξεπεράσει η παιδεία την κρίση της. Ο ρόλος των Μαθηματικών
Εισήγηση 6
Σχεδιασμός Παιδείας - Μαθηματικής Παιδείας παράγοντες που συντελούν στην πραγματοποίηση των σκοπών της μαθηματικής παιδείας
Εισήγηση 7
Διδακτέα ύλη - μέθοδοι διδασκαλίας - επιμόρφωση εκπαιδευτικού στη 9χρονη υποχρεωτική εκπαίδευση
Εισήγηση 8
Ο υπολογιστής στην εκπαίδευση σαν μέσο μάθησης
Εισήγηση 9
Η πληροφορική σαν συνιστώσα της Μαθηματικής εκπαίδευσης
Εισήγηση 10
Η πληροφορική από παιδαγωγική άποψη
Εισήγηση 11
Η διδακτική των Μαθηματικών των A.I.Wittenberg και M.Wagenschein. Συνέπειες για την Ελληνική Μαθηματική εκπαίδευση
Εισήγηση 12
Παιδεία, το αθέατο ημισφαίριο
Εισήγηση 13
Στόχοι των Μαθηματικών στο δημοτικό σχολείο και η κατάλληλη μεθοδολογία για την ανάπτυξη των νοητικών ικανοτήτων του μαθητή
Εισήγηση 14
Τι φταίει στο χώρο των σχολικών μαθηματικών;
Εισήγηση 15
Μερικές βασικές αρχές της συγγραφής του Μαθητικού βιβλίου της Α'γυμνασίου
Εισήγηση 16
Είναι ακατόρθωτο ένα σχολικό Μαθηματικό βιβλίο που θα εμπνέει τον αναγνώστη του;
Εισήγηση 17
Τα Μαθηματικά στο δημοτικό σχολείο και τα νέα σχολικά βιβλία
Εισήγηση 18
Σύνδεση των Μαθηματικών της Πρωτοβάθμιας με τα Μαθηματικά της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (συγκριτική μελέτη των βιβλίων των Μαθηματικών του δημοτικού και της 'Α γυμνασίου)
Εισήγηση 19
Οι γνώσεις των αποφοίτων του δημοτικού σχολείου στις 4 πράξεις - καταγραφή των κυριοτέρων λαθών
Εισήγηση 20
Σύνθετες εκφράσεις - σύνθετοι άγνωστοι
Εισήγηση 21
Οι παράμετροι σχήμα και χρώμα στην αποδεικτική διαδικασία
Εισήγηση 22
Οι απόψεις του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου για την διδασκαλία των Μαθηματικών στο γυμνάσιο
Εισήγηση 23
Μάθηση - Διδασκαλία - Επιμόρφωση
Εισήγηση 24
Τα Μαθηματικά προγράμματα της στοιχειώδους εκπαίδευσης στη Σ.Δ.Ρουμανίας
Εισήγηση 25
Η φιλοσοφία του υποδεκαμέτρου στο γυμνάσιο
Εισήγηση 26
Διαισθητικές προσεγγίσεις της ευθείας των αριθμών από τους μαθητές
Εισήγηση 27
Σκέψεις και συμπεράσματα από ένα πείραμα σχετικά με την εισαγωγή των σχέσεων και συναρτήσεων στο γυμνάσιο
Εισήγηση 28
Διδακτικές προσεγγίσεις στα Μαθηματικά
Εισήγηση 29
Τα φύλλα εργασίας όπως εφαρμόστηκαν στη Δυτική Αττική
Εισήγηση 30
Η μετάβαση από τους συγκεκριμένους στους αφηρημένους αριθμούς και η κατασκευή Μαθηματικών μοντέλων στην υποχρεωτική εκπαίδευση
Εισήγηση 31
Ο ρόλος που μπορεί να παίξει ο δάσκαλος ως πρώτος παράγοντας της εκπαιδευτικής διδασκαλίας
Εισήγηση 32
Παιδαγωγικοί προσανατολισμοί της Μαθηματικής Παιδείας στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση
Εισήγηση 33
Η συμβολή της Πληροφορικής στη διδασκαλία των Μαθηματικών
Εισήγηση 34
Τα Μαθηματικά στην μέση Εκπαίδευση
Εισήγηση 35
Ιστορία και Φιλοσοφία τών Μαθηματικών ο ρόλος τους στη διδασκαλία των Μαθηματικών