Κεφάλαιο 05: Τι είναι παιδαγωγική των μαθηματικών

Από το βιβλίο Εκπαίδευση & Επιστήμη (Τόμος 1) - Μελέτες - Προβληματισμοί - Ιδέες - Προτάσεις
Στοιχεία Κεφαλαίου
Βιβλίο Εκπαίδευση & Επιστήμη (Τόμος 1)
Μελέτες - Προβληματισμοί - Ιδέες - Προτάσεις
Αρ. Κεφαλαίου 05
Ενότητα 1
Τι είναι παιδαγωγική των μαθηματικών
Ο συγγραφέας προσεγγίζει διαδοχικά τη φύση των μαθηματικών, το σκοπό των μαθηματικών στην εκπαίδευση και τον τρόπο με τον οποίο υλοποιείται ο σκοπός αυτός. Προτείνει η μαθηματική διδασκαλία να χρησιμοποιεί διαφορετικές μεθόδους, ώστε να αξιοποιούνται τα θετικά και να παρακάμπτονται τα μειονεκτήματα που προκύπτουν από την αποκλειστική χρήση μιας μόνο μεθόδου.