Ενότητα 1: Τι είναι παιδαγωγική των μαθηματικών

Από το κεφάλαιο 05 του βιβλίου Εκπαίδευση & Επιστήμη (Τόμος 1) - Μελέτες - Προβληματισμοί - Ιδέες - Προτάσεις
Στοιχεία Κεφαλαίου
Βιβλίο Εκπαίδευση & Επιστήμη (Τόμος 1)
Μελέτες - Προβληματισμοί - Ιδέες - Προτάσεις
Κεφάλαιο Κεφ. 05: Τι είναι παιδαγωγική των μαθηματικών
Αρ. Ενότητας 1
Συγγραφέας Ν. Καστάνης
Αρχ. Σελίδα 49
Τελ. Σελίδα 64
Γλώσσα Ελληνική
Λέξεις Κλειδιά Διδακτική Μαθηματικών, Μέθοδοι διδασκαλίας, Φύση μαθηματικών
Ο συγγραφέας προσεγγίζει διαδοχικά τη φύση των μαθηματικών, το σκοπό των μαθηματικών στην εκπαίδευση και τον τρόπο με τον οποίο υλοποιείται ο σκοπός αυτός. Προτείνει η μαθηματική διδασκαλία να χρησιμοποιεί διαφορετικές μεθόδους, ώστε να αξιοποιούνται τα θετικά και να παρακάμπτονται τα μειονεκτήματα που προκύπτουν από την αποκλειστική χρήση μιας μόνο μεθόδου.

Σελ. 1

Σελ. 2

Σελ. 3


Σελ. 4

Σελ. 5

Σελ. 6

Σελ. 7

Σελ. 8

Σελ. 9

Σελ. 10

Σελ. 11

Σελ. 12

Σελ. 13

Σελ. 14

Σελ. 15

Σελ. 16