Κατασκηνώσεις - Κεντρικό - Καλοκαιρινή Κατασκήνωση - 8

Αρχείο Κατασκηνώσεων

Θεματικές ενότητες που θα διδαχθούν στην 8η Καλοκαιρινή Μαθηματική Κατασκήνωση 2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Πανεπιστημίου (Ελευθερίου Βενιζέλου) 34
106 79   ΑΘΗΝΑ
Τηλ. 3616532 - 3617784 - Fax: 3641025
e-mail : info [at] hms [dot] gr
www.hms.gr

8η Μαθηματική κατασκήνωση
«Παιχνίδι και Μαθηματικά»

Από 02 Ιουλίου έως 09 Ιυλίου 2016

 

 

8η Καλοκαιρινή Μαθηματική Κατασκήνωση 2016 - SPORTS VILLAGE Athitaki

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Πανεπιστημίου (Ελευθερίου Βενιζέλου) 34
106 79   ΑΘΗΝΑ
Τηλ. 3616532 - 3617784 - Fax: 3641025
e-mail : info [at] hms [dot] gr
www.hms.gr

8η Μαθηματική κατασκήνωση
«Παιχνίδι και Μαθηματικά»

Από 02 Ιουλίου έως 09 Ιυλίου 2016

Παραρτήματα

Ποιοι είναι εδώ

Είναι εδώ αυτή τη στιγμή 0 users και 2 επισκέπτες.

Χορηγία


Υποστηρικτής Δραστηριοτήτων ΕΜΕ

Χορηγία


Υποστηρικτής Δραστηριοτήτων ΕΜΕ

Χορηγία


Υποστηρικτής Ταχυδρομικών Υπηρεσιών

32nd Balkan Mathematical Olympiad

16th Junior Balkan Mathematical Olympiad