Εφαρμογές Πληροφορικής/Υπολογιστών

Ενιαίου Λυκείου

Είδος Έκδοσης: 
Βιβλία
Ενιαίου Λυκείου
Εφαρμογές Πληροφορικής/Υπολογιστών

Η συγγραφή αυτού του βιβλίου αποτελεί μια προσπάθεια για να βοηθήσει τους νέους του Λυκείου να ενισχύσουν τις γνώσεις τους στην Πληροφορική και να διευκολύνει την ενεργητική στάση τους στη χρήση και αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών ως εργαλείων μάθησης και σκέψης. Επίσης, έχει ως σκοπό να ενημερωθούν οι μαθητές για τις προοπτικές που διανοίγονται με τις εφαρμογές της Πληροφορικής στον κλάδο που πρόκειται να επιλέξουν για περαιτέρω σπουδές και, βεβαίως, να ευαισθητοποιηθούν και να διαμορφώσουν κριτική στάση απέναντι στα προβλήματα που τίθενται με τη χρήση των τεχνολογιών της Πληροφορικής σε όλους τους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας.

Συγγραφείς: 
Γιακουμάκης Ε., Γκυρτής Κ., Μπελεσιώτης Β., Ξυνός Π., Στεργιοπούλου-Καλαντζή Ν.


Παραρτήματα

Ποιοι είναι εδώ

Είναι εδώ αυτή τη στιγμή 0 users και 21 επισκέπτες.

Χορηγία


Υποστηρικτής Δραστηριοτήτων ΕΜΕ

Χορηγία


Υποστηρικτής Δραστηριοτήτων ΕΜΕ

Χορηγία


Υποστηρικτής Ταχυδρομικών Υπηρεσιών

32nd Balkan Mathematical Olympiad

16th Junior Balkan Mathematical Olympiad