Μαθηματική Ανάλυση

Είναι μετάφραση του "Advanced Calculus" του Louis Brand.

Είδος Έκδοσης: 
Βιβλία
Είναι μετάφραση του "Advanced Calculus" του Louis Brand.
Μαθηματική Ανάλυση

Το βιβλίο αυτό παρουσιάζει ένα εισαγωγικό μάθημα Μαθηματικής Ανάλυσης. Διαφέρει όμως από τα υπόλοιπα βιβλία που παρουσιάζουν την αντίστοιχη ύλη διότι δεν μένει μόνο στη "σωστότητα" και στους "τύπους" αλλά προχωράει πολύ περισσότερο, στη διερεύνηση, στο απλό παράδειγμα, στο μη απλό παράδειγμα, στο αντιπαράδειγμα, στη δικαιολόγηση, στη σύνδεση και ενοποίηση των εννοιών, με δυο λόγια στη βαθειά κατανόηση. Το μεγάλο πλήθος των μη τετριμμένων παραδειγμάτων και των καλά επιλεγμένων ασκήσεων, το πλήθος και η έκταση των θεμάτων που διαπραγματεύεται, η έμφαση ορισμένων λεπτών θεμάτων όπως η έννοια της ομοιομορφίας στην ανάλυση, η μαθηματική κομψότητα των αποδείξεων και η συνοχή και αλληλοσύνδεση των θεμάτων που αναλύει κάνουν το βιβλίο ένα ανεκτίμητο βοήθημα για τον φοιτητή, τον καθηγητή, τον ερευνητή και τον αναγνώστη των μαθηματικών γενικότερα.

Τιμή: 
37.50Ε
Μεταφραστές: 
Ανδρέου Η., Δάσιος Γ., Ζαφειροπούλου Φ., Καδιανάκη Ν., Κόκκινος Χ., Κυριάκη Κ.


Παραρτήματα

Ποιοι είναι εδώ

Είναι εδώ αυτή τη στιγμή 0 users και 14 επισκέπτες.

Χορηγία


Υποστηρικτής Δραστηριοτήτων ΕΜΕ

Χορηγία


Υποστηρικτής Δραστηριοτήτων ΕΜΕ

Χορηγία


Υποστηρικτής Ταχυδρομικών Υπηρεσιών

32nd Balkan Mathematical Olympiad

16th Junior Balkan Mathematical Olympiad