Ευκλείδης Γ'

Εξάμηνη έκδοση προβληματισμού και έρευνας στη μαθηματική εκπαίδευσηΕίδος Έκδοσης: 
Περιοδικές Εκδόσεις
Εξάμηνη έκδοση προβληματισμού και έρευνας στη μαθηματική εκπαίδευση
Εξώφυλλο

 

 

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΥΚΛΕΙΔΗ Γ΄(new)

Τιμή: 
10.00Ε
Συνδρομή: 
20.00Ε
Επιτροπή Περιοδικού: 

Συντακτική Επιτροπή του Ευκλείδη Γ' :

Συντονιστές: Παπασταυρίδης Σταύρος, Ομότιμος Καθηγητής ΕΚΠΑ
                     Χρυσοβέργης Μιχάλης, Επίτιμος Σχολικός Σύμβουλος Δρ Μαθηματικός

Μέλη :
Βερύκιος Πέτρος, τ. Σχολικός Σύμβουλος Μαθηματικών
Θωμαίδης Ιωάννης, τ. Σχολικός Σύμβουλος  Δρ Διδακτικής Μαθηματικών 
Καλαβάσης Φραγκισκος, Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου
Καφούση Σόνια, Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Αιγαίου
Λάππας Διονύσιος, Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΚΠΑ
Ντρίζος Δημήτριος, τ. Σχολικός Σύμβουλος Μαθηματικών
Πολύζος Γεώργιος, π. Μον. Πάρεδρος Παιδαγωγικού Ινστιτούτου
Πούλος Ανδρέας, τ. Σχολικός Σύμβουλος Μαθηματικών
Σταθοπούλου Χαρά, Επίκουρη Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Φερεντίνος Σπυρίδων, τ. Σχολικός Σύμβουλος Δρ Μαθηματικός

Επιστημονική Επιτροπή :

Αθανασιάδου Ευαγγελία, Επίκουρη Καθηγήτρια ΕΚΠΑ
Αρβανιτογεώργος Ανδρέας, Καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών
Βεργίδης Θεόδωρος, τ. Σχολικός Σύμβουλος Μαθηματικών   
Βλάμος Παναγιώτης, Καθηγητής Ιονίου Πανεπιστημίου
Βόσκογλου Μιιχαήλ, π. Καθηγητής ΤΕΙ  Πατρών
Γαγάτσης Αθανάσιος, Αντιπρύτανης Πανεπιστημίου Κύπρου
Γιαλούρης Κωνσταντίνος, Καθηγητής Γεωπονικού  Πανεπιστημίου
Δόρτσιος Κωνσταντίνος, τ. Σχολικός Σύμβουλος Μαθηματικών
Zαχαριάδης Θεοδόσιος, Καθηγητής ΕΚΠΑ
Κανέλλος Ιωάννης, Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου
Κασιμάτη Αικατερίνη, Καθηγήρια ΑΠΑΙΤΕ
Κορρές Κωνσταντίνος, Δρ Μαθηματικός
Κουφός Θεόδωρος, τ. Σχολικός Σύμβουλος Μαθηματικών
Μαυρογιάννης Νικόλαος, Σύμβουλος Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής
Μεταξάς Νικόλαος, Δρ Μαθηματικός
Μηλιώνης Χρίστος, Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου
Μητρογιαννοπούλου Αγγελική, τ. Σχολική Σύμβουλος Μαθηματικών
Μπίζα Ειρήνη, Lecturer University of Loughborough
Μπόλης Θεόδωρος, Ο. Καθηγητής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
Μπουνάκης Δημήτριος, τ. Σχολικός Σύμβουλος Μαθηματικών
Νάκος Κωνσταντίνος, Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου
Νεστορίδης Βασίλειος, Ομότιμος Καθηγητής ΕΚΠΑ
Παναγιώτου Ευάγγελος, τ. Σχολικός Σύμβουλος Μαθηματικών
Παπαθανασίου Μαρία Καθηγήτρια ΕΚΠΑ
Πατσιομίτου Σταυρούλα, Επισκέπτης Λέκτορας Πανεπιστήμιο Κρήτης
Πόταρη Δέσποινα,  Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Αθηνών
Σπηλιωτοπούλου Βασιλική, Καθηγήτρια ΑΣΠΑΙΤΕ
Σπύρου Παναγιώτης,  Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΚΠΑ
Τερτίκας Αχιλλέας, Καθηγητής Πανεπιστημίου Κρήτης
Τζεκάκη Μαριάννα, Καθηγήτρια Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
Τζερμιάς Παύλος, Καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών
Τριανταφύλλου Αθανάσιος, τ. Σχολικός Σύμβουλος Μαθηματικών
Χάλκου Μάρα, τ. Σχολικός Σύμβουλος Δρ Μαθηματικός
Χασιώτης Χρίστος, Επιστημονικός Συνεργάτης, Τμήμα Μαθηματικών Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
Χατζηπαντελής Θεόδωρος, Καθηγητής Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
Χελιώτης Δημήτριος, Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΚΠΑ
Χιονίδου - Μοσκοφόγλου Μαρία, Αναπληρώτρια  Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Αιγαίου
Χριστόπουλος Παναγιώτης, τ. Προϊστάμενος Διεύθυνσης, Καθηγητής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Ψυχάρης Γεώργιος, Επίκουρος Καθηγητής ΕΚΠΑ

Οδηγίες Συγγραφέων: 

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΥΚΛΕΙΔΗ Γ΄


                ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ
  
 Ο Ευκλείδης Γ εκδίδεται από την Ελληνική Μαθηματική Εταιρία δύο φορές το χρόνο. Επιδιώκεται  εκδίδεται τον Οκτώβριο και τον Φεβρουάριο κάθε έτους, ώστε το νέο τεύχος να είναι διαθέσιμο στο ετήσιο συνέδριο της ΕΜΕ και κατά την ετήσια Γενική Συνέλευση.
    Κύριος στόχος του περιοδικού είναι η ανύψωση της διδασκαλίας και επιστημονικής γνώσης στην Δευτεροβάθμια Μαθηματική εκπαίδευση.
    Κατ' αρχάς στο περιοδικό δημοσιεύονται κυρίως πρωτότυπες επιστη-μονικές εργασίες που διευρύνουν ή συμπληρώνουν την υπάρχουσα βιβλιο-γραφία που αναφέρεται στη Δευτεροβάθμια Μαθηματική εκπαίδευση. Δεν αποκλείονται από την θεματολογία του περιοδικού άρθρα υψηλής ποιότη-τας που αφορούν την διδασκαλία των μαθηματικών στην Πρωτοβάθμια και Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, την Ιστορία και Φιλοσοφία των Μαθηματικών και συναφών επιστημών και Εφαρμογές των Μαθηματικών, υπό την προϋ-πόθεση ότι εμπίπτουν, με μίαν διευρυμένη έννοια, στα ενδιαφέροντα του μελετητή της Δευτεροβάθμιας Μαθηματικής Παιδείας. Κατ εξαίρεση η Σ.Ε. μπορεί να αποφασίσει, (πάντα μετά από κρίσεις δύο ειδικών επιστημόνων) την δημοσίευση εργασιών σε γενικότερα θέματα Παιδείας και Επιστήμης, οι οποίες συνάδουν με τους παραπάνω κυρίους στόχους του περιοδικού. Ε-πίσης δεν αποκλείονται κατάλληλα μεταφρασμένα κείμενα.
    Κάθε εργασία που εμπίπτει στους στόχους του περιοδικού, θα κρι-θεί για την ποιότητα και καταλληλότητα της από δύο κριτές. Σε περί-πτωση διάστασης απόψεων, θα σταλθεί και σε τρίτο κριτή η θα ζητηθεί διορθωμένη επανυποβολή εκ νέου. Κριτές του περιοδικού είναι τα μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής και της Συντακτικής Επιτροπής.
    To παρόν καταστατικό εγκρίνεται από το ΔΣ της ΕΜΕ και αναρτάται στην ιστοσελίδα της ΕΜΕ.

                ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ
    Τα όργανα του ΕΥΚΛΕΙΔΗ Γ, η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (ΕΕ),  η ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (ΣΕ), (που είναι υποσύνολο της ΕΕ), ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ και ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ (οι οποίοι είναι μέλη της ΣΕ).
    Η ΣΕ διοικεί το περιοδικό. Η ΣΕ συνεδριάζει εν απαρτία  υπό την προεδρία του ΠΡΟΕΔΡΟΥ,  συγκαλείται μετά από πρόσκληση του προέδρου 7 ημέρες προ της συνεδρίας και η οποία πρόσκληση περιέχει την ημερήσια διάταξη. Τα εκτός αττικής διαμένοντα μέλη της ΣΕ δύνανται να συμμετέ-χουν μέσω συστήματος τηλεδιάσκεψης (εφ όσον υπάρχει τέτοια δυνατότη-τα) .
    Τα μέλη της ΣΕ, θα πρέπει η να είναι κάτοχοι διδακτορικού η να είναι (πρώην η νυν) Σχολικοί Σύμβουλοι η Πάρεδροι η Σύμβουλοι του Π.Ι. Επι-πλέον θα πρέπει να έχουν πρόσφατη δραστηριότητα ως εκπαιδευτικοί και επιστήμονες.  
    Τα μέλη της ΣΕ έχουν τις παρακάτω υποχρεώσεις.
    Α. Συμμετοχή στις συνεδριάσεις του περιοδικού η (δια τους εκτός αττικής διαμένοντας) συμμετοχή μέσω τηλεδιάσκεψης, (εφ όσον τούτο εί-ναι λυσιτελές). Συνήθως η ΣΕ του περιοδικού συνεδριάζει μια φορά το εξά-μηνο, η περισσότερες αν παραστεί ανάγκη. Εξυπακούεται η συμμετοχή των μελών της ΣΕ στην υλοποίηση των αποφάσεων της ΣΕ.
    B. Η συνεισφορά  σε ετήσια βάση, μίας εργασίας για το περιοδικό. Αυτό μπορεί να γίνει με έναν από τους παρακάτω τρόπους.
1) Κανονική υποβολή μίας εργασίας. Στην περίπτωση αυτή την διακίνηση θα κάνει ο Πρόεδρος η Αν. Πρόεδρος της επιτροπής.
    2) Η καθοδήγηση κάποιου άλλου συναδέλφου εις την συγγραφή κά-ποιας εργασίας για το περιοδικού. Ένα παράδειγμα είναι, ένας μεταπτυχια-κός φοιτητής υπό την επίβλεψη μέλους ΔΕΠ,  η καθηγητής υπό την επί-βλεψη σχολικού συμβούλου κλπ.
Στην περίπτωση αυτή η υποβολή της εργασίας θα γίνει από το μέλος της ΣΕ.
    3) Η μετάφραση κάποιου άρθρου από διεθνές περιοδικό η συνέντευ-ξη με κάποιον διάσημο επιστήμονα.
    4) Κάτι άλλο που θα αποφασίσει η ΣΕ.

    Τα μέλη της ΕΕ  έχουν την ευθύνη κρίσης των εργασιών του περιοδι-κού.
    Τα μέλη της ΕΕ, θα πρέπει η να είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού διπλώματος η να είναι (πρώην η νυν) Σχολικοί Σύμβουλοι η Πάρεδροι η Σύμβουλοι του Π.Ι.  η να έχουν  διατελέσει μέλη της ΕΕ εις το παρελθόν. Επιπλέον θα πρέπει να έχουν πρόσφατη δραστηριότητα ως εκπαιδευτικοί και επιστήμο-νες.   
    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ συγκαλεί και προεδρεύει της ΣΕ και διαχειρίζεται την καθημερινή λειτουργία του περιοδικού. Μετέχει στις συνεδριάσεις του ΔΣ της ΕΜΕ σε εισηγητικό ρόλο, εφ όσον συζητούνται θέματα που αφορούν τον ΕΥΚΛΕΙΔΗ Γ.
    Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ αναπληρώνει τον ΠΡΟΕΔΡΟ σε α-δυναμία του τελευταίου.
    Η διοίκηση του περιοδικού υποστηρίζεται από την γραμματεία της ΕΜΕ. Μέρος αυτής της υποστήριξης αποτελεί και ή σχετική ιστοσελίδα.

                ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
    Παρακαλούνται οι υποβάλλοντες εργασίες για δημοσίευση στον ΕΥΚΛΕΙΔΗ Γ, να λάβουν υπ όψιν τους τα παρακάτω

    Προκειμένου μία εργασία να τεθεί στη διαδικασία κρίσης, θα πρέπει να σταλθεί με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην ηλεκτρονική διεύθυνση spapast [at] math [dot] uoa [dot] gr (η ότι άλλο ορισθεί μέσω της ιστοσελίδας της ΕΜΕ),  να υποβληθούν τα εξής ΔΥΟ αρχεία .doc.
    Α) Ένα αρχείο είναι το κείμενο της εργασίας, ως περιγράφεται πιο κά-τω.
    Β) Ένα αρχείο είναι το κείμενο της εργασίας «τυφλομένο», (blinded) (δηλ. χωρίς όνομα συγραφέως κλπ).
    Τα δύο αυτά αρχεία θα είναι συνημμένα στο μήνυμα,  το δε ΘΕΜΑ (SUBJECT) του οποίου θα είναι "ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ Γ.
    

Βασικές μορφολογικές προδιαγραφές εργασιών
    Οι εργασίες θα γράφονται στην ελληνική γλώσσα.
    Οι εργασίες θα είναι γραμμένες σε επεξεργαστή κειμένου MS-Word for Windows (Word 97 ή νεώτερη έκδοση) σε γραμματοσειρά Times New Roman, και η  έκτασή τους δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 40 σελίδες, εκτός εάν συντρέχουν όλως ιδιαίτεροι συγκεκριμένοι λόγοι. Η κάθε σελίδα θα πρέπει να είναι μεγέθους Α4, να είναι δακτυλογραφημένη με διάστημα 1 γραμμής και να έχει περιθώρια 4 εκ. δεξιά και αριστερά και 5.3 εκ. πάνω και κάτω.
    Η πρώτη ενότητα της πρώτης σελίδας της εργασίας περιέχει κατά σει-ράν 4 παραγράφους οι οποίες είναι στοιχισμένες στο κέντρο και οι οποίες περιέχουν  τα εξής
α)  Τον τίτλο της εργασίας ο οποίος γράφεται με έντονα (bold) γράμματα μεγέθους 16,
β) Το όνομα του συγγραφέα το οποίο γράφεται με έντονα (bold) γράμματα μεγέθους 12,
γ) Μία ιδιότητα του συγγραφέα , (π.χ. Καθηγητής 5ου Λυκείου Αγίου Στε-φάνου, Λέκτορας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, κλπ) που γράφεται με κα-νονικά γράμματα μεγέθους 12.
δ) την ηλεκτρονική διεύθυνση του συγγραφέα, που γράφεται με κανονικά γράμματα μεγέθους 12.
    Μετά πρώτη ενότητα  θα ακολουθεί μία μικρή "ΠΕΡΙΛΗΨΗ" της ερ-γασίας.
    ΠΡΟΣΟΧΗ. Στην συνέχεια ακολουθούν: ο τίτλος της εργασίας, το όνομα του συγγραφέα, κάποια ιδιότητα του συγγραφέα, μία περίληψη της εργασίας, όλα αυτά εις την ΑΓΓΛΙΚΗΝ.
    Οι περιλήψεις θα είναι πλήρως στοιχισμένες με γραμματοσειρά μεγέ-θους 12
    Μετά τις περιλήψεις ακολουθεί το κυρίως κείμενο που θα είναι πλήρως στοιχισμένο με γραμματοσειρά μεγέθους 12. Οι υποσημειώσεις  θα γράφο-νται στο κάτω μέρος της ίδιας σελίδας με συνεχή αρίθμηση και με γραμμα-τοσειρά μεγέθους 10. Τα σχήματα, τα διαγράμματα ή οι πίνακες που ενδε-χομένως επιθυμεί να χρησιμοποιήσει ο συγγραφέας, πρέπει να είναι περιο-ρισμένα και σχεδιασμένα με ευκρίνεια.
    Το κυρίως κείμενο αποτελείται από κεφάλαια, το πρώτο των οποίων εί-ναι η "ΕΙΣΑΓΩΓΗ". Τα λοιπά κεφάλαια πλην της ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ, αριθμού-νται.
    Κάθε στοιχείο της βιβλιογραφίας,  θα πρέπει να αντιστοιχεί σε παρα-πομπές που αναφέρονται στο κείμενο της εργασίας. Οι βιβλιογραφικές α-ναφορές πρέπει να είναι δυνατόν σαφείς και να αναφέρεται κατά το δυνατόν και η σχετική αναφερομένη σελίδα η κεφάλαιο.
    Η βιβλιογραφία γράφεται με γραμματοσειρά μεγέθους 12 και παρατίθε-ται στο τέλους του άρθρου, πριν από τα στοιχεία του συγγραφέα, σε δύο ε-νότητες, η πρώτη για τις ελληνόγλωσσες και η δεύτερη για τις ξενόγλωσσες εκδόσεις των βιβλιογραφικών αναφορών. Οι βιβλιογραφικές αναφορές θα πρέπει να έχουν την ακόλουθη μορφή:
Για βιβλία:
Struik, D. (1982). Συνοπτική ιστορία μαθηματικών. Αθήνα: Ζαχαρόπουλος.
Για περιοδικά:
Sibony,  D. (1972). A propos des mathematiques modernes. Tel  Quel, 51, 87-103.
Για πρακτικά συνεδρίων συλλεκτικούς τόμους
Blum, W.  (1999, Νοέμβριος). Can an Integral  be more than a tool for Cal-culating Areas. Πρακτικά 16ου Πανελλήνιου Συνεδρίου της Ελληνικής Μα-θηματικής Εταιρείας, Λάρισα.
Hilbert, D. (1964). On the infinitive. In P. Benacerraf & H. Putnam (Eds.), Philosophy of Mathematics: Selecetd Readings (pp. 134-151). Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.

    Σε ξέχωρη σελίδα, (η οποία δεν θα δημοσιευθεί), στο τέλος της ερ-γασίας, μετά την βιβλιογραφία, θα πρέπει να υπάρχουν τα ακόλουθα στοιχεία: όνομα, ιδιότητα, ταχυδρομική διεύθυνση, τηλέφωνα σταθερά και κινητά, φαξ και ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του συγγραφέα.

 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΚΕΛΕΤΟΥ ΜΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:

Άτυπα Μαθηματικά παιδιών νηπιαγωγείου σε πολυπολιτισμικές τάξεις: μια πιλοτική έρευνα

Σόνια Καφούση
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Παν/μιο Αιγαίου
kafoussi [at] rhodes [dot] aegean [dot] gr

ΠΕΡΊΛΗΨΗ
Τα άτυπα Μαθηματικά των παιδιών θεωρούνται ως το σημείο εκκίνησης της διδασκαλίας των σχολικών Μαθηματικών. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να διερευνήσει τα άτυπα Μαθηματικά παιδιών διαφορετικών πολιτισμικών περιβαλλόντων όταν έρχονται στο νηπιαγωγείο. Τα αποτελέσματα της πιλοτικής έρευνας έδειξαν ότι υπάρχουν διαφοροποιήσεις στις άτυπες γνώσεις παιδιών μεταναστών και παιδιών ελληνικής καταγωγής.

Informal mathematics of kindergarten children in multicultural classrooms: a pilot research

Sonia Kafoussi
Associate Professor, University of the Aegean

ABSTRACT
Informal mathematical knowledge has been considered as the starting point for the teaching of school mathematics. The purpose of this paper was to in-vestigate the informal mathematics of children from different cultural envi-ronments, when they enter to kindergarten school. The results of this pilot research showed that there are differentiations in children’s informal knowledge between immigrant’s children and children of Greek descent.

ΕΙΣΑΓΩΓΉ
Η γνωστική κατάσταση των μαθητών στα Μαθηματικά όταν έρχονται στο νηπιαγωγείο δεν είναι tabula rasa, καθώς τα παιδιά της προσχολικής ηλικίας έχουν μία ποικιλία εμπειριών σε διάφορα μαθηματικά

………………………………………………………………..
ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 
                        ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΈΣ ΑΝΑΦΟΡΈΣ
Ξενόγλωσσες
Anderson, A. (1997). Families and mathematics: a study of parent-child
     interactions. Journal for Research in Mathematics Education, 28(4),
     484-511.
Becker, J. P. & Selter, C. (1996). Elementary school practices. In A. Bishop, K. Clements, C. Keitel, J. Kilpatrick & C. Laborde (Eds.), International Handbook of Mathematics Education (pp. 511-564). Kluwer Academic Publishers.
Carpenter, T. P.  & Moser, J.M.( 1982). The development of addition and subtraction problem solving skills. In T.P. Carpenter, J.M. Moser & T. A. Romberg (Eds.), Addition and subtraction: A cognitive perspective (pp. 9-24). Hillsdale, N.J.: LEA
Clarkson, P.C. (2007). Australian Vietnamese Students Learning Mathemat-ics: High Ability bilinguals and their use of their languages. Educational Studies in Mathematics, 64(2), 191-215.
Cobb, P., Gravemeijer, K., Yackel, E., McClain, K. & Whitenack, J. (1997). Mathematizing and Symbolizing: The emergence of chains of significa-tion in one first-grade classroom. In D. Kirshner & J. A Whitson (Eds.), Situated Cognition (pp. 151-259). LEA.
de Abreu G. (2000). Relationships between Macro and Micro socio-cultural contexts: Implications for the study of interactions in the mathematics classroom. Educational Studies in Mathematics, 41, 1-29.
de Abreu, G., Bishop, A.J. & Pompeu, G. (1997). What children and teach-ers count as mathematics. In T. Nunes & P. Bryant (Eds.), Learning and Teaching Mathematics: An International Perspective (pp. 233-264). UK: Psychology Press
de Abreu G., Bishop A. J. &  Presmeg, N.C. (2002). Transitions between contexts for mathematics learning. Dordrecht, Holland : Kluwer
de Lange, J. (1996). Using and applying mathematics in education. In A. Bishop, K. Clements, C. Keitel, J. Kilpatrick & C. Laborde (Eds.), Inter-national Handbook of Mathematics Education (pp. 49-98). Kluwer Aca-demic Publishers.
Freudenthal, H. (1973). Mathematics as an educational task. Dordrecht, The Netherlands: Reidel
Fuson, K., C. (1988). Children’s counting and concepts of number. NY: Springer- Verlag.

Ελληνόγλωσσες
Coehlo, E. (2007). διδασκαλία και μάθηση στα πολυπολιτισμικά σχολεία.
     Εκδόσεις Επίκεντρο
Καφούση, Σ. & Σκουμπουρδή Χ. (2008). Τα μαθηματικά των παιδιών 4-6 ετών. Αριθμοί και χώρος. Εκδόσεις Πατάκη. Αθήνα.
Καφούση, Σ., Σκουμπουρδή Χ. & Καλαβάσης, Φ. (2005). Οι αντιλήψεις
     των εκπαιδευτικών και των γονιών για τις άτυπες γνώσεις των νηπίων
      στα μαθηματικά. Πρακτικά του 1ου Συνεδρίου της Εν.Ε.Δι.Μ. , 313-321.
Σκουμπουρδή, Χ., Τάτσης, Κ. & Καφούση, Σ. (2009). Απόψεις γονιών, παιδιών νηπιαγωγείου, για την εμπλοκή των Μαθηματικών σε καθημερινές δραστηριότητες και παιχνίδια. Πρακτικά του 3ου Πανελληνίου Συνεδρίου της Εν.Ε.Δι.Μ., 131-140.
Σταθοπούλου, X. (2005). Εθνομαθηματικά. Εκδόσεις Ατραπός
 

Σόνια Καφούση
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Παν/μιο Αιγαίου
Π. Μπενάκη 6, 11471
Τηλ. 2106452531, 6936452531
kafoussi [at] rhodes [dot] aegean [dot] grΠαραρτήματα

Ποιοι είναι εδώ

Είναι εδώ αυτή τη στιγμή 0 users και 2 επισκέπτες.

Χορηγία


Υποστηρικτής Δραστηριοτήτων ΕΜΕ

Χορηγία


Υποστηρικτής Δραστηριοτήτων ΕΜΕ

Χορηγία


Υποστηρικτής Ταχυδρομικών Υπηρεσιών

32nd Balkan Mathematical Olympiad

16th Junior Balkan Mathematical Olympiad