Κατάταξη για την 35η Βαλκανική Μαθηματική Ολυμπιάδα και την 22η Βαλκανική Μαθηματική Ολυμπιάδα Νέων 2018

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 22η JΒΜΟ ΝΕΩΝ 2018


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΙΑ 35η ΒΜΟ 2018