Τελική κατάταξη για τη 33η Βαλκανική Μαθηματική Ολυμπιάδα και τη 20η Βαλκανική Μαθηματική Ολυμπιάδα νέων 2016

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΙΑ ΒΜΟ ΝΕΩΝ 2016


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΙΑ ΒΜΟ 2016