Ενότητα 4: P. L. Cebyceff

Από το κεφάλαιο 44 του βιβλίου Ιστορία των Μαθηματικών - Οι Αιώνες XVIII ΚΑΙ XIX
Στοιχεία Κεφαλαίου
Βιβλίο Ιστορία των Μαθηματικών
Οι Αιώνες XVIII ΚΑΙ XIX
Κεφάλαιο Κεφ. 44: Ή μαθηματική ανάλυσις από του Cauchy καί Jacobι μέχρι των Poincare και Cantor.
Αρ. Ενότητας 4
Συγγραφέας -
Αρχ. Σελίδα 459
Τελ. Σελίδα 461
Γλώσσα Ελληνική
Λέξεις Κλειδιά -
749.? Ζωή και έργα του Cebyceff.

Σελ. 1

Σελ. 2

Σελ. 3