Ενότητα 6: J.Plucker

Από το κεφάλαιο 42 του βιβλίου Ιστορία των Μαθηματικών - Οι Αιώνες XVIII ΚΑΙ XIX
Στοιχεία Κεφαλαίου
Βιβλίο Ιστορία των Μαθηματικών
Οι Αιώνες XVIII ΚΑΙ XIX
Κεφάλαιο Κεφ. 42: Η χρυσή περίοδος της Προβολικής Γεωμετρίας
Αρ. Ενότητας 6
Συγγραφέας -
Αρχ. Σελίδα 373
Τελ. Σελίδα 375
Γλώσσα Ελληνική
Λέξεις Κλειδιά -
699. Βιογραφία του Plucker. Καινοτομίαι του είς τα εν χρήσει συστήματα συντεταγμένων. Έργα του επί της θεωρίας των επιπέδων καμπύλων.? 700. Δύο έργα του επί της τριδιαστάτου γεωμετρίας. Γεωμετρία της ευθείας εν τω χώρω.

Σελ. 1

Σελ. 2

Σελ. 3