Ενότητα 5: L. Cremona

Από το κεφάλαιο 42 του βιβλίου Ιστορία των Μαθηματικών - Οι Αιώνες XVIII ΚΑΙ XIX
Στοιχεία Κεφαλαίου
Βιβλίο Ιστορία των Μαθηματικών
Οι Αιώνες XVIII ΚΑΙ XIX
Κεφάλαιο Κεφ. 42: Η χρυσή περίοδος της Προβολικής Γεωμετρίας
Αρ. Ενότητας 5
Συγγραφέας -
Αρχ. Σελίδα 370
Τελ. Σελίδα 372
Γλώσσα Ελληνική
Λέξεις Κλειδιά -
697.Βιογραφία του Cremona. Τα «Προλεγόμενα» και η «Είσαγωγή». Υπομνήματα επί της τριλόγχου υποκυκλοειδούς και των τριτοβαθμίων επιφανειών. -698. Άλλα έργα του Cremona. Θεωρία των ρητολύτων μετασχηματισμών μεταξύ δύο επιπέδων και δύο χώρων.

Σελ. 1

Σελ. 2

Σελ. 3