Ενότητα 2: A. F. Moebius

Από το κεφάλαιο 42 του βιβλίου Ιστορία των Μαθηματικών - Οι Αιώνες XVIII ΚΑΙ XIX
Στοιχεία Κεφαλαίου
Βιβλίο Ιστορία των Μαθηματικών
Οι Αιώνες XVIII ΚΑΙ XIX
Κεφάλαιο Κεφ. 42: Η χρυσή περίοδος της Προβολικής Γεωμετρίας
Αρ. Ενότητας 2
Συγγραφέας -
Αρχ. Σελίδα 355
Τελ. Σελίδα 359
Γλώσσα Ελληνική
Λέξεις Κλειδιά -
686. Βιογραφία του Moebius. Ό Βαρυκεντρικός λογισμός.?687. Άλλα σχετικά έργα του. Αναλυτική σφαιρική γεωμετρία. Γεωμετρικαί εφαρμογαί των μιγαδικών αριθμών.?688. Στοιχειώδεις μετασχηματισμοί καί θεωρία των πολυέδρων.?689. Νύξις περί του L. I. Magnus.

Σελ. 1

Σελ. 2

Σελ. 3


Σελ. 4

Σελ. 5